1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17

------------------- - GöNÜlden esiNTİler: (6) peygamber (6) hz. Muhammed rasûLÜllah

səhifə17/17
tarix18.04.2018
ölçüsü1.36 Mb.

-------------------

Burûc-85/22-

(

Fî levhın mahfûz.)

(O), Levhi Mahfuz'dadır.”

-------------------

Kadr -97/1

- (

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.)

Muhakkak ki Biz, O'nu (Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde Biz indirdik.”

-------------------

Rabb’ımıza şükrederiz, hamdolsun bu kitabımızı da ses kayıtlarından ve bazı ilâvelerle yazı kayıtlarına geçirmiş olduk. Okuma zahmetine katlananlar için İnşeallah faydalı olur. Bu yazılanlar “Tarikat ve Hakikat” mertebesi itibariyledir. Ma’rifet mertebesinden de okumak isteyenler olursa, “Muhyiddin-i Arabi Hz.nin Füsus-ül Hikem” adlı eserinin 4. cild Hakikat-i Muhammediyye, “Hikmet-i Ferdiyye” bölümünü okuyabilirler. Cenâb-ı Hakk her birerlerimizin irfaniyetlerimizi arttırsın, İnşeallah.

-------------------

Ahad’ın sırrı belirdi onda

Ahad “onüç”tür, bilindi burda

Kalmadı hiç bir perde ortada. Ahad bir mim ile oldu,

Ahmed

Muhammed. (s.a.v.)

-------------------

Nihayet böylece seneler evvel başlayan (6 Peygamber ) serimizi de bitirmiş olduk, Rabb’ımıza şükrederiz. Okuma sabrını gösterenlere teşekkür ederiz. Cenâb-ı Hakk’ın okumaya çalışan herkese idrak ve gönül genişliği vermesini niyaz ederim.

278

-------------------

Gayret bizden, muvaffakiyyet Hakk’tandır.

Allah (c.c.) Hakk söyler, Hakk’ı söyler.

Necdet Ardıç. Terzi Baba - Tekirdağ. (19/07/2014)

-------------------

KAYNAKÇA

1. KÛR’ÂN VE HADîS :

2. VEHB :

Hakk’ın hibe yoluyla verdiği ilim.

3. KESB :

Çalışılarak kazanılan ilim.

4. NAKİL :

Muhtelif eserlerden, Mesnevi’i şerif, İnsân-ı Kâmil, Fusûsu’l Hikem ve sohbetlemizden müşahede ile toplanan ilim.

DAHA EVVELCE ÇIKAN KİTAPLARIMIZ”

(Gönülden Esintiler)


1. Necdet Divanı:

2. Hacc Divanı:

3. İrfan Mektebi, Hakk Yolu’nun Seyr defteri:

4. Lübb’ül Lübb Özün Özü

, (Osmanlıca’dan çeviri)

5. Salât- Namaz ve Ezan-ı muhammedi’de Bazı

Hakikatler:

(İngilizce, İspanyolca)

6. İslâm’da Mübarek Geceler, Bayramlar ve

Hakikatleri:

(Fransızca)

7. İslâm, İmân, İhsân, İkân,

(Cibril Hadîs’i):

8. Tuhfetu’l Uşşâkiyye,

(Osmanlıca’dan çeviri):

9. Sûre-i Rahmân ve Rahmâniyyet:

10. Kelime-i Tevhid, değişik yönleriyle:


279

11. Vâhy ve Cebrâil:

12. Terzi Baba (1) ve Necm Sûresi:

13. (13) On üç ve Hakikat-i İlâhiyye:

14. İrfan mektebi, “Hakk yolu”nun seyr defteri ve

şerhi

15. 6 Pey-(1) Hz. Âdem Safiyyullah (a.s.)

16. Divân (3)

17. Kevkeb. Kayan yıldızlar.

18. Peygamberimizi rû’ya-da görmek.

19. Sûre-i Feth ve fethin hakikati.

20. Terzi Baba Umre (2009)

21. 6 Pey-(2) Hz. Nûh Neciyyullah (a.s.)

22. Sûre-i Yûsuf ve dervişlik

23. Değmez dosyası

24. 6 Pey-(3) Hz. İbrâhîm Halîlûllah (a.s.)

25. -1-Köle ve incir dosyası

26. Bir zuhûrât’ın düşündürdükleri

27. -2-Genç ve elmas dosyası

28. Kûr’ân’da Tesbîh ve Zikr

29. Karınca, Neml Sûresi

30. Meryem Sûresi

31. Kehf Sûresi

32. İstişare dosyası

33. Terzi Baba Umre dosyası (2010)

34. -3-Bakara dosyası

35. Fâtiha Sûresi

36. Bakara Sûresi

37. Necm Sûresi

38. İsrâ Sûresi

39. Terzi Baba (2)

40. Âl-i İmrân Sûresi

41. İnci tezgâhı

42. 4-Nisâ Sûresi

43. 5-Mâide Sûresi

44. 7-A’raf Sûresi

45. 14-İbrâhîm Sûresi

46. İngilizce, Salât-Namaz

47. Salât-Namaz (

İspanyolca)

48. İrfan mektebi

(Fransızca)
280

49. 36-Yâ’sîn, Sûresi

50. 76-İnsân, Sûresi

51. 81-Tekvir, Sûresi

52. 89-Fecr, Sûresi

53. Hazmi Tura

54. 95-Beled-Tîn, Sûresi

55. 28- Kasas, Sûresi

56. İrfan-Mek-Şer-Fransızca-Baba

57. 20-TÂ HÂ Sûresi

58. Miratü’l-İrfan ve şerhi

59. 6 Pey-(4) Hz. Mûsâ Kelîlmullah (a.s.)

60. 6 Pey-(5) Hz. Îsâ Rûhullah (a.s.)

61. 6 Pey-(6) Hz. Muhammed (s.a.v.)

62. -4-Bir ressam hikâyesi

63. İnci mercan tezgâhı

64. Ölüm hakkında

65. Reşehatt’an bölümler

66. Risâle-i Gavsiyye

67. 067-Mülk Sûresi

68. 1-Namaz Sûrereleri

69. 2-Namaz Sûrereleri

70. Yahova Şahitleri

71. Mü-Geceler-Fran-les-nuits

72. Îman bahsi

73. Celâl ve İkram

74. 2012 Umre dosyası

75. Gülşen-i Râz şerhi

76. -5-Doğdular, yaşadılar hikâyesi

77. Aşk ve muhabbet yolu

78. A’yân-ı sâbite. Kazâ ve kader

79- Terzi Baba-(4) İstişare dosyası

80- Terzi Baba-(5) İstişare dosyası

81- Hayal vâdîsi’nin çıkmaz sokakları

82- Mektuplarda yolculuk-M.Nusret-Tura

83- 2013 Umre dosyası

84- Nusret Tura-Vecizeler ve Atasözleri

85- Nusret Tura-Tasavvufta aşk ve gönül.

86- Terzi Baba-(6) İstişare dosyası.

87- Terzi Baba-İlâhiler derleme.


281

88- Nusret Tura-Divanı

89- 6-Her şey merkezinde hikâyesi

90- İnsân-ı Kâmil A.K.C. Cild (1) şerhi

91-Terzi Baba (7) Biismi has “Selâm” (13)

92- İnsân-ı Kâmil A.K.C. Cild (2) şerhi

-------------------------

Altı peygamber serisi:

15. 6 Pey-(1) Hz. Âdem Safiyyullah (a.s.)

21. 6 Pey-(2) Hz. Nûh Neciyyullah: (a.s.)

24. 6 Pey-(3) Hz. İbrâhîm Halîlûllah: (a.s.)

59. 6 Pey-(4) Hz. Mûsâ Kelîlmullah: (a.s.)

60. 6 Pey-(5) Hz. Îsâ Rûhullah: (a.s.)

61. 6 Pey-(6) Hz. Muhammed: (s.a.v.)

-------------------------

Terzi Baba kitapları serisi:


1- 12- Terzi Baba-(1)

2- 39- Terzi Baba-(2)

3- 32- Terzi Baba-(3) İstişare dosyası

4- 79- Terzi Baba-(4) İstişare dosyası

5- 80- Terzi Baba-(5) İstişare dosyası

6- 86- Terzi Baba-(6) İstişare dosyası

7- 91- Terzi Baba (7) Biismi has “Selâm” (13)

-------------------------

Bir hikâye birçok yorum serisi.


25. -1-Köle ve incir dosyası

27. -2-Genç ve elmas dosyası

34. -3-Bakara dosyası

61. -4-Bir ressam hikâyesi

76. -5-Doğdular, yaşadılar hikâyesi

89. -6-Her şey merkezinde hikâyesi

-------------------------

Dîvanlar serisi:


1. Necdet Divanı:

2. Hacc Divanı:

16. Divân (3)


282

87- Terzi Baba-İlâhiler derleme.

88- Nusret Tura-Divanı.

-------------------

Mektuplar ve zuhuratlar serisi:


Terzi Baba İnternet dosyaları:

-------------------

1-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

2-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

3-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

4-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

5-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

6-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

7-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

8-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

9-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

10-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

11-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

12-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

13-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

14-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

15-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar

16-Terzi-Baba-Mek-ve-zu-Ke-Kara-bi-dosyası.

17-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

18-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

19-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

20-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

21-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

22-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

23-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

24-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

25-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

26-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

27-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

28-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

29-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

30-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

31-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.


283

32-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

33-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

34-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

35-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

36-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

37-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

38-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

39-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

40-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

41-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

42-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

43-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

44-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

45-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

46-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

47-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

48-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

49-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

50-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

51-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

52-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

53-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

54-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

55-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

56-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

57-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

58-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

59-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

60-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

61-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

62-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

63-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

64-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

65-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.

66-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.


284

Kitaplar devam ediyor şu an Yekün= (92/66=158)

NECDET ARDIÇ

Büro:

Ertuğrul mah.

Hüseyin Pehlivan Caddesi No. 29/4

Servet Apt.

59 100 TEKİRDAĞ


Ev:

100. yıl Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi

Ata Kent sitesi A Blok Kat: 3 Daire: 13

59 100 TEKİRDAĞ

Telefon (Ev) : (0282) 261 43 18

Cep : (0533) 774 39 37
Web sayfası: Amerika: <

http:// necdetardic. org/


Web sayfası: Amerika: <

www.necdetardic.info>


Web sayfası: Almanya:

Radyo adresi: <

terzibaba necdet ardıç.com>

İnternet, MSN Adresi:

Necdet Ardıç <

terzibaba13@gmail.com

285Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


------yoko-uwate--9.html

-----1-1-1---minsk.html

-----1997---------az.html

-----36238--9-noemberi-.html

-----az-rbaycan-m-ll-elml.html