1 2 3 4 5 6 7 8 9

- (( أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ ))

səhifə6/9
tarix29.01.2018
ölçüsü1.3 Mb.

184 - ((

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ

))


184. [Əftəra indəkumus-saimunə və əkələ təaməkumul-əbraru və sallət aleyku­mul-məlaikətu]
184. «Oruc tutanlar sizdə iftar açsın, yeməyi­nizi yaxşı adamlar yesin, mələklər də sizin üçün dua etsin!»2

(74) Oruc tutan şəxsin yemək süfrəsi açıldığı zaman orucunu1 pozmaq istəmədikdə etdiyi dua


185. «Sizlərdən birini qonaq çağırsalar, get­sin! Oruc tutubsa, dua etsin, tutmayıbsa, ye­məkdən yesin!»2

(75) Oruc tutan onu söyən adama nə deməlidir


186 - ((

إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ

))


186. [İnniy saimun, inniy saimun]
186. «Mən orucam, mən orucam!»3

(76) Novbar meyvə görərkən edilən dua


187 - ((

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا

))

187. [Allahummə bərik lənə fi səmərinə və bərik lənə fi mədiynətinə və bərik lənə fi sainə və bərik lənə fi muddinə]


187. «Allahım! Məhsulumuzu bizim üçün bərəkətli et, şəhərimizi bizim üçün bərəkətli et, saamızı1 bizim üçün bərəkətli et və mud­du­mu­zu2 bizim üçün bərəkətli et!»3

(77) Asqırdıqda edilən dua


188. «Sizlərdən biri asqırsa,

188 - ((

الْحَمْدُ لِلَّهِ

))

[Əlhəmdulilləh]


«Həmd olsun Allaha!» desin. Qardaşı və ya dostu isə ona:

((

يَرْحَمُكَ اللهُ

))

[Yərhəmukəllah]

«Allah sənə rəhm etsin!» desin. O da «Allah sənə rəhm etsin!» deyənə:

((

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

))


[Yəhdiykumullahu və yuslihu bələkum]
«Allah sizi doğru yola yönəltsin və işinizi avand etsin!» desin.1

(78) Kafir asqırıb əlhəmdulilləh desə, ona nə deyilir


189 - ((

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

))


189. [Yəhdiykumullahu və yuslihu bələ­kum]
189. «Allah sizi doğru yola yönəltsin və işinizi avand etsin!»2

(79) Evlənən üçün edilən dua


190 - ((

بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ؛ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

))


190. [Bərakəllahu ləkə və bərakə aleykə və cəmə'a bəynəkumə fi xayrin]
190. «Allah mübarək eləsin, sənin üçün bə­rəkətli etsin, hər ikinizi xeyir üzərində birləş­dirsin!»2

(80) Evlənən şəxsin özü üçün etdiyi dua və minik heyvanı alanın edəcəyi dua


191. Sizdən biriniz bir qadınla evləndikdə və ya bir xidmətçi (satın) aldıqda belə desin:

191 - ((

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

))


[Allahummə inniy əs'əlukə xayrahə və xayra mə cəbəltəhə aleyhi, və əuzu bikə min şərrihə və şərri mə cəbəltəhə aleyhi]
«Allahım! Şübhəsiz ki, mən Səndən həm onun xeyrini, həm də ona verdiyin xilqətin xeyrini diləyirəm. Onun şərindən və ona ver­di­yin xilqətin şərindən Sənə sığınıram!» Dəvə al­dıqda da, onun hörgücünün başından tutub ey­ni ilə bu duanı desin.1

(81) Həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqəyə girməmişdən əvvəl edilən dua


192 - ((

بِسْمِ اللهِ

.

اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

))


192. [Bismilləh. Allahummə cənnibnəş-şeytanə, və cənnibiş-şeytanə mə razəq­tə­nə]

192. «Allahın adı ilə! Allahım! Bizi şeytan­dan uzaqlaşdır, şeytanı da bizə bəxş etdiyin şeydən uzaqlaşdır!»1


(82) Qəzəblənərkən edilən dua


193 - ((

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

))


193. [Əuzu billəhi minəş-şeytanir-ra­cim]
193. «Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığını­ram!»2

(83) Müsibətə düçar olmuş kimsəni görərkən edilən dua


194 - ((

الْحمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

))


194. [Əlhəmdu lilləhi-lləzi afəniy mim­məbtəlakə bihi və fəddaləniy alə kəsiyrin mimmən xaləqa təfdiylən]
194. «Sənə üz vermiş müsibətdən məni sala­mat edən və məni yaratdıqlarının çoxun­dan fə­zilətli edərək üstün tutan Allaha həmd olsun!»1

(84) Məclisdə nə deyilir


195. İbn Ömər

Allah ondan razı olsun

rəvayət edir ki, Peyğəmbərin

səllallahu aleyhi və səlləm

bir məclis­də qalxmazdan öncə yüz dəfə:

195 - ((

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

))


195. [Rabbiğfirliy və tub aleyyə. İnnəkə əntə-t-təvvabul-ğafur]
«Ey Rəbbim! Məni bağışla, mənim tövbəmi qəbul et! Şübhəsiz ki, Sən Tövbələri qəbul edənsən, Bağışlayansan!»- dediyi sayılardı.1

(85) Məclisin kəffarəsi2


196 - ((

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

))


196. [Subhanəkə Allahummə və bihəm­dik, əşhədu ən lə ilahə illə ənt, əstəğfirukə və ətubu ileyk]
196. «Allahım! Sən pak və müqəddəssən! Sənə həmd olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Sən­dən başqa [iba­dətə layiq olan] məbud yoxdur. Səndən bağışlan­ma diləyir və Sənə tövbə edirəm!»1

(86) «Allah səni bağışlasın!» deyən üçün edilən dua


197 - ((

وَلَكَ

))

197. [Və ləkə]


197. «Səni də!»2

(87) Sənə yaxşılıq edən şəxs üçün edəcəyin dua


198 - ((

جَزَاكَ اللهُ خَيْراً

))

198. [Cəzakəllahu xayran]


198. «Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın!» desə, gözəl tərzdə təşəkkür etmiş olar.1

(88) O zikr ki, Allah onun sayəsində Dəccaldan qoruyar


199. «Kim “əl-Kəhf” surəsinin ilk on ayəsini əzbərləsə, Dəccaldan qorunar!»2 Həmçinin, hər namazda axırıncı təşəhhüddən sonra onun fitnəsindən Allaha sığınmaq lazımdır.3

(89) «Səni Allah xatirinə sevirəm» deyən üçün edilən dua


200 - ((

أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ

))


200. [Əhəbbəkəl-ləzi əhbəbtəniy ləhu]

200. «Məni xatirinə sevdiyin (Allah) səni də sevsin!»1


(90) Malını sənə təklif edən kimsə üçün edilən dua


201 - ((

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ

))


201. [Bərakəllahu ləkə fi əhlikə və məli­kə]
201. «Allah sənin üçün ailəni və malını bərə­kətli etsin!»2

(91) Borcu qaytararkən onu verən şəxs üçün edilən dua


202 - ((

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ

))

202. [Bərakəllahu ləkə fi əhlikə və məli­kə, innəmə cəzəus-sələfil-həmdu vələdau]


202. «Allah sənin üçün ailəni və malını bərə­kətli etsin! Həqiqətən borcun qarşılığı təşəkkür etmək və (onu) ödəməkdir».1

(92) Allaha şərik qoşmaqdan qorxanın edəcəyi dua


203 - ((

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

))


203. [Allahummə inniy əuzu bikə ən uş­rikə bikə və ənə ə'ləmu, və əstəğfirukə limə lə ə'ləmu]
203. «Allahım! Bilə-bilə Sənə şərik qoşmaq­dan Sənə sığınıram və bilmədiklərimə görə də Səndən bağışlanma diləyirəm!»1

(93) Allah sənə bərəkət versin deyən adama nə deyilir


204 - ((

وَ فِيكَ بَارَكَ الله ُ

))


204. [Və fiykə bərakəllahu]
204. «Allah sənə də bərəkət versin!»1

(94) Bəd əlamətə

2

qarşı edilən dua


205 - ((

اللَّهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

))


205. [Allahummə lə tayra illə tayrukə, və lə xayra illə xayrukə, və lə ilahə ğayru­kə]

205. «Allahım! Sənin (izninlə göydə uçan) quşundan başqa heç bir quş yoxdur,1 Sənin verdiyin xeyirdən başqa xeyir yoxdur və Sən­dən başqa [iba­dətə layiq olan] məbud yoxdur!»2


(95) Minik vasitəsinə minərkən edilən dua


206 - ((

بِسْمِ اللهِ، الْحَمْدُ للهِ            الْحَمْدُ للهِ، الْحَمْدُ للهِ، الْحَمْدُ للهِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

))


206. [Bismilləh. Əlhəmdulilləh. Subha­nəl-ləzi səxxara lənə həzə və mə kunnə lə­hu muqrinin. Və innə ilə Rabbinə ləmun­qalibun. Əlhəmdulilləh, əlhəmdulilləh, əl­həmdulilləh. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Subhanəkə Allahummə in­niy zaləmtu nəfsiy fəğfir liy, fəinnəhu lə yəğfiruz-zunubə illə ənt]
206. «Allahın adı ilə! Allaha həmd olsun! «Bunu bizə tabe edən [Allah] pak və müqəd­dəsdir. [Yoxsa] bizim ona gücümüz çat­mazdı. Şübhəsiz ki, biz Rəbbimi­zə qayıdacağıq». Allaha həmd olsun! Allaha həmd olsun! Allaha həmd olsun! Allah ən Böyükdür, Allah ən Böyükdür, Allah ən Böyükdür. Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Mən özümə zülm etdim. Məni bağışla! Şübhəsiz ki, günahları ancaq Sən bağışlayırsan».1

(96) Səfər duası


207 - ((

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ،            اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ

))

207. [Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Subhanəl-ləzi səxxara lənə həzə və mə kunnə ləhu muqrinin. Və innə ilə Rabbinə ləmunqalibun. Alla­hummə in­nə nəs­'əlukə fi səfərinə həzə əl-birra vət-təqva, və minəl aməli mə tərda. Allahum­mə həvvin aleynə səfəranə həzə vətvi an­nə bu'dəhu. Allahummə əntəs-sahibu fis-səfəri vəl-xaliyfətu fil-əhli. Allahummə inniy əuzu bikə min və'sais-səfəri və kə­a­bətil-mənzari və suil-munqaləbi fil-mali vəl-əhl]


207. «Allah ən Böyükdür, Allah ən Böyük­dür, Allah ən Böyükdür. «Bunu bizə tabe edən [Allah] pak və müqəd­dəsdir. [Yoxsa] bizim ona gücümüz çat­mazdı. Şübhəsiz ki, biz Rəb­bimi­zə qayıdacağıq». Allahım! Bu səfərimiz­də Səndən yaxşı­lıq, Allah qorxusu və razı qalaca­ğın əməl diləyirik. Alla­hım! Bu səfərimizi bi­zim üçün rahat et və onun uzaq­lığını bizə ya­xın et. Allahım! Səfərdə dost və ailə­miz üçün hami Sənsən. Allahım! Səfərin ağırlığın­dan, məyus edən mənzərədən, malda və ailədə xo­şa­gəl­məz dəyişik­likdən Sənə pənah aparıram».

Səfərdən qayıdanda isə həmin duanı oxuyub aşağıdakı sözləri də buna əlavə etmək lazım­dır:

((

آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

))


[Ayibunə, taibunə, abidunə, li Rabbinə hamidun]
«(Biz) geri dönənlər, tövbə edənlər, ibadət edənlər, Rəbbimizə həmd edənlərik!»1

(97) Kəndə yaxud şəhərə daxil olarkən edilən dua


208 - ((

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَينَ

.

أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا

))

208. [Allahummə Rabbəs-səmavətis-səb'i və mə əzləlnə, və Rabbəl-əradıynəs-səb'i və mə əqləlnə, və Rabbəş-şəyatıyni və mə əd­ləlnə, və Rabbər-riyəhi və mə zə­raynə. Əs'ə­lukə xayra həzihil-qaryəti və xayra əhlihə, və xayra mə fiyhə, və əuzu bikə min şərrihə, və şərri əhlihə, və şərri mə fiyhə]

208. «Allahım! Yeddi qat səmanın və kölgə­ləndirdiklərinin Rəbbi! Yeddi qat yerin və da­şıdıqlarının Rəbbi! Şeytanların və azdırdıqları­nın Rəbbi! Küləklərin və sovurub apardıqları­nın Rəbbi! Səndən bu kəndin xeyrini, onun əhalisinin xeyrini, orada olanların xeyrini dilə­yirəm! Onun şərindən, onun əhalisinin şərin­dən, orada olanların şərindən Sənə sığını­ram!»1

(98) Bazara girərkən edilən dua


209 - ((

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

))


209. [Lə ilahə illəllahu vəhdahu lə şəri­kə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu, yuhyi və yumiytu və huvə həyyun lə yə­mutu, biyədi­hil-xayru və huvə alə kulli şeyin qadir]
209. «Allahdan başqa [iba­dətə layiq olan] məbud yoxdur, O tək­dir, Onun şəri­ki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! Dirildir və öldürür. O, diridir və ölməzdir. Xeyir onun əlindədir və O hər şeyə Qadirdir!»1

(99) Minik vasitəsi büdrədikdə (ilişib qaldıqda) edilən dua


210 - ((

بِسْمِ اللهِ

))


210. [Bismilləh]
210. «Allahın adı ilə!»2

(100) [Vidalaşdıqda] müsafirin sakinlər üçün etdiyi dua


211 - ((

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

))


211. [Əstəudiukumu-llahəl-ləzi lə tə­dıyu vədaiuhu]
211. «Sizi (Özünə həvalə edilmiş) əmanətləri itməyən Allaha əmanət edirəm!»1

(101) [Vidalaşdıqda] sakinlərin müsafir üçün etdiyi dua


212 - ((

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

))


212. [Əstəudiu-llahə diynəkə və əmanə­təkə və xavatiymə aməlikə]
212. «Sənin dinini, sədaqətini və əməllərinin aqibətini Allaha əmanət edirəm!»2

213 - ((

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ

))


213. [Zəvvadəkə-llahut-təqva, və ğafəra zənbəkə, və yəssəra ləkəl-xayra]
213. «Allah sənə təqva1 nəsib etsin, günahını bağışlasın və harada olsan xeyirli olanı sənin üçün asanlaşdırsın!»2

(102) Səfərdə yol gedərkən təkbir və təsbih


214. Cabir

Allah ondan razı olsun

demişdir: «Biz yüksəyə qalxanda təkbir edər [“Alaahu Əkbər” deyər], aşağı enəndə isə təsbih edərdik [“Sub­hanəllah” deyərdik]!»3

(103) Müsafirin səhərə yaxın etdiyi dua


215 - ((

سَمَِّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ، وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا

.

رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ

))


215. [Səmmə'a (səmmi'a) samiun bi­həmdilləhi, və husni bəlaihi aleynə. Rab­bənə sahibnə və afdıl aleynə aizən billəhi minən-nər]
215. «Üzərimizə olan gözəl sınağından dola­yı Allaha etdiyimiz həmdi eşidən eşitdi [və ya eşit­dirdi]. Oddan Allaha sığınaraq (deyirəm:) Ey Rəbbimiz! Bizə yoldaş ol və bizə mərhə­mət et!»1

(104) Səfərdə və ya başqa vaxtlarda mənzil başına çatdıqda edilən dua


216 - ((

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

))


216. [Əuzu bikəlimətilləhit-təmməti min şərri mə xaləq]
216. «Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam kəlamlarına sığınıram!»1

(105) Səfərdən qayıdarkən edilən zikr


217. Hər təpənin üstündə üç dəfə təkbir edib [“Allahu Əkbər” deyib] sonra deyir:

217 - ((

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

))


217. [Lə ilahə illəllahu vəhdahu lə şəri­kə lə­hu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Ayibunə, taibu­nə, abidunə, li Rabbinə hamidun. Sadəqal­lahu va'dəhu, və nəsara abdəhu və həzə­məl-əh­zabə vəhdəhu]
«Allahdan başqa [iba­dətə layiq olan] məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəri­ki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir. (Biz) geri dönən­lər, tövbə edənlər, ibadət edənlər, Rəbbimizə həmd edənlərik! Allah vədinə sadiq oldu, qu­luna kömək etdi və (düşmənlərdən olan) dəstə­ləri tək Özü məğlub etdi!»1

(106) Sevindirici yaxud xoşagəlməyən hadisə ilə rastlaşan adam nə deməlidir


218. Peyğəmbəri

səllallahu aleyhi və səlləm

sevindi­rən bir hadisə baş verdikdə deyərdi:

218 - ((

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

))


[Əlhəmdu-lilləhil-ləzi bini'mətihi tətim­mus-salihat]
«Neməti sayəsində yaxşı işlər tamamlanan Allaha həmd olsun!». Xoşuna gəlmədiyi bir hadisə baş verdikdə isə deyərdi:

((

الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

))


[Əlhəmdulilləhi alə kulli hal]
«Hər bir halda Allaha həmd olsun!»1

(107) Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirməyin fəziləti


219. Peyğəmbər

səllallahu aleyhi və səlləm

demişdir: «Kim mənim üçün bir dəfə salavat gətirsə, Allah bunun sayəsində ona on dəfə salavat gə­tirər!»1
220. Peyğəmbər

səllallahu aleyhi və səlləm

demişdir: «Qəbrimi bayram yerinə çevirməyin! Mənə sa­lavat gətirin. Əlbəttə, harada olsanız salavatı­nız mənə çatar!»2
221. Peyğəmbər

səllallahu aleyhi və səlləm

demişdir: «Xəsis o kəsdir ki, yanında xatırlandığım za­man mənə salavat gətirmir!»3
222. Peyğəmbər

səllallahu aleyhi və səlləm

demişdir: «Doğrudan da, Allahın yer üzünü gəzib-dola­şan mələkləri vardır ki, ümmətimdən mənə sa­lam çatdırırlar!»4
223. Peyğəmbər

səllallahu aleyhi və səlləm

demişdir: «Kim mənə salam versə, salamını almaq üçün Allah ruhumu mənə qaytarar!»1

(108) Salamı yaymaq


224. Peyğəmbər

səllallahu aleyhi və səlləm

demişdir: «İman gətirməyincə Cənnətə daxil olmazsınız. Bir-birinizi sevməyincə də iman gətirmiş ol­mazsınız. Sizi elə bir şeyə yönəldimmi ki, onu etdikdə bir-birinizi sevəsiniz? Aranızda salamı yayın!»2
225. «Üç şey vardır ki, onları [özündə] cəm edən şəxs, imanı [özündə] cəm etmiş olar: özü­nə qarşı insafla rəftar etmək, hər kəsə salam vermək və kasıb ola-ola (malından başqaları­na) xərcləmək».3
226. Abdullah ibn Ömər

Allah ondan razı olsun

rə­vayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərdən

səllallahu aleyhi və səlləm

soruşdu: «İslamın hansı [əməli] da­ha xeyirlidir?» O dedi: «Yemək yedizdirmək, tanıdığına və tanımadığına salam vermək!»1

(109) Salam verən kafirin salamı necə alınmalıdır.


227. «Kitab əhli sizə salam versə, deyin: [və aleykum] (və sizin üzərinizə də)!»2

(110) Xoruz banlayarkən və ya uzunqulaq anqırarkən edilən dua


228. «Xoruzun banlamasını eşitsəniz, Allah­dan Onun lütfünü diləyin. Çünki o (xoruz), mələk görmüşdür. Uzunqulağın anqırmasını eşitsəniz, şeytandan Allaha sığının. Çünki o (uzunqulaq), şeytan görmüşdür».1

(111) Gecə itlərin hürməsini eşidərkən edilən dua


229. «Gecə itlərin hürməsini və uzunqulaqla­rın anqırmasını eşitsəniz, onlardan Allaha sığı­nın. Çünki onlar sizin görmədiklərinizi görür­lər!»2

(112) Söydüyün adam üçün edəcəyin dua


230. Peyğəmbər

səllallahu aleyhi və səlləm

demişdir:

230 - ((

اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

))


[Allahummə fə əyyumə mu'minin sə­bəbtuhu fəc'al zəlikə ləhu qurbətən ileykə yəuməl-qiyaməti]
«Allahım! Hansı mömini söymüşəmsə, Qi­yamət günü bunu onun üçün Sənə yaxınlaşdı­ran bir vasitə et!»1

(113) Müsəlman müsəlmanı tərifləyəndə nə deməlidir


231. Peyğəmbər

səllallahu aleyhi və səlləm

demişdir: «Birinizə öz dostunu tərifləmək labüddürsə, desin:

231 - (( أَحْسِبُ فُلاَناً وَاللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً ))


231. [Əhsibu fulənən vəllahu həsiybuhu və lə uzəkkiy aləllahi əhədən]
Mən filankəsi (yaxşı adam) hesab edirəm. Onu hesaba çəkən isə Allah olacaq. Mən heç kəsi Allah yanında təmizə çıxartmıram!» Əgər [həmin şəxsi həqiqətən] o cür olduğunu bilirsə, «Mən onun bu cür və bu cür olduğunu hesab edirəm» - desin.»1

(114) Təriflənən müsəlman nə deməlidir


232 - ((

اللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لاَ يَعْلَمُونَ

[

وَاجْعَلْنِي خَيْراً مِمَّا يَظُنُّونَ

]))

232. [Allahummə lə tuaxizniy bimə yə­qulunə, vəğfir liy mə lə yə'ləmunə [vəc'al­niy xayran mimmə yəzunnunə]]


232. «Allahım! Onların söylədiklərinə görə məni qınama, bilmədikləri şeyləri (onlardan gizli qalan günahlarımı) mənə bağışla [və məni zənn etdiklərindən daha xeyirli et]!»1

(115) Həcc və ya ümrə ziyarəti əsnasın­da ihramda olan şəxs2 necə təlbiyə3 etməlidir


233 - ((

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَ الْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

))


233. [Ləbbeykəllahummə ləbbeyk, ləb­beykə lə şəriykə ləkə ləbbeyk, innəl-həm­də vən-ni'mətə, ləkə vəl-mulkə, lə şəriykə lək]
233. «Hüzurundayam, Allahım hüzurunda­yam! Hüzurundayam, Sənin şərikin yoxdur, hüzurundayam! Həmd Sənədir. Nemət və mülk Sənə məxsusdur. Sənin şərikin yoxdur!»1

(116) Qara daş yerləşən küncə gəlib çatdıqda təkbir gətirmək


234. «Peyğəmbər

səllallahu aleyhi və səlləm

Kəbəni dəvənin üstündə təvaf etdi. O, hər dəfə (qara daş yerləşən) küncə gəlib çatanda özündəki bir şeylə ona tərəf işarə etdi və təkbir gətirdi [“Allahu Əkbər” dedi]».1

(117) Yəmən küncü ilə qara daş arasında edilən dua

2
235 -             
235. [Rabbənə atinə fid-dunyə həsənə­tən və fil-axirati həsənətən və qınə azə­bən-nər]
235. «Ey Rəbbimiz! Bizə dünya­da da yaxşı­lıq [gözəl nemətlər] ver, axirətdə də yaxşılıq [Cənnət] ver və bizi Odun [Cəhənnəmin] əza­bından qoru!»1

(118) Səfa və Mərvə dağları üzərində dayandıqda edilən dua


236. Peyğəmbər

səllallahu aleyhi və səlləm

Səfaya yaxınlaşanda:
236 -  إن     

((

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

))

[İnnəs-səfa vəl-mərvatə min şəairilləh. Əbdəu bimə bədə Allahu bihi]


«Həqiqətən, Səfa və Mərvə Allahın nişanələ­rindəndir!»1 “Allah nə ilə başlamışsa, mən də onunla başlayıram!” dedi. Sonra Səfadan baş­layıb onun üstünə qalxdı, Kəbəni görəndə isə üzünü qibləyə tərəf tutub “Lə iləhə illəllah” [Allahdan başqa [iba­dətə layiq olan] məbud yoxdur] və “Allahu Əkbər” [Allah ən Böyükdür] söylədi və dedi:

((

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

))

[Lə ilahə illəllahu vahdəhu lə şərikə lə­hu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Lə ilahə illəllahu vahdəhu, əncəzə va'dəhu, və nəsara abdə­hu və həzə­məl-əhzabə vəhdəhu]


«Allahdan başqa [iba­dətə layiq olan] məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəri­ki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir. Allahdan başqa [iba­dətə layiq olan] məbud yoxdur, O təkdir. Allah vədini yerinə yetirdi, quluna kömək etdi və (düşmənlərdən olan) dəstələri tək Özü məğlub etdi!»
Peyğəmbər

səllallahu aleyhi və səlləm

bu duanı üç dəfə təkrarladı və hər birinin arasında da [Allaha] dua etdi. Hədisdə həmçinin deyilir ki, Peyğəmbər

səllallahu aleyhi və səlləm

Mərvada da ey­ni ilə Səfada etdiklərini etdi.1

:

uploaded
uploaded -> Utaa eee department eee 205 Lab. Experiment 6: Study of Flip-Flops Objective
uploaded -> Mövzu ilə əlaqədar idrakı problemin-situasiya (motivasiYA) müəyyən edirəm və həlli prosesinə şagirdləri fəal cəlb edirəm
uploaded -> Piksel Hataları Lcd ve plazma tvlerde karşılaşılan piksel hataları ile ilgili uygulama aşağıdaki gibidir
uploaded -> Nüfusa Kayıt Tarihi: 1- ÖLÜm nedenleri
uploaded -> Kanserin farklı tiplerinde klinik özellikler çok büyük değişikliklere sahip olsa da


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


----tariximizden-bir-4.html

----tariximizden-bir-9.html

----trme-tishisini.html

----vipiska-iz-protokola.html

----xtisas-redaktorlar-3.html