©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

277) Leykoplakiyanın konservativ müalicəsi effektiv olmadıqda hansı metod tətbiq edilir?


277) Leykoplakiyanın konservativ müalicəsi effektiv olmadıqda hansı metod tətbiq edilir?

A) Fizioterapiya

B) Radioterapiya

C) Cərrahi müdaxilə

D) Kimya terapiyası

E) Hipnoterapiya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

278) Leykoplakiya və kandidozun differensial diaqnostikası üçün hansı əlavə müayinə metodu tətbiq olunur?

A) Bakterioskopik

B) Sitoloji

C) Seroloji

D) İmmunoloji

E) Histoloji


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

279) Leykoplakiyanın eroziv formasının konservativ müalicəsi nə qədər davam edə bilər?

A) 1 ay


B) 1-3 il

C) 2 həftə

D) 1 il

E) 6 ay
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


280) Kəskin herpetik stomatit hansı qrup xəstəlikdir?

A) Allergik mənşəli

B) Göbələk mənşəli

C) Bakterial mənşəli

D) Virus mənşəli

E) Peşə xəstəliyi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

281) Kəskin herpetik stomatitin törədicisi nədir?

A) Maya göbələyi

B) Aktinomisetlər

C) Sadə herpes virusu

D) Vensan fuzospiroxetası

E) Leffler çöpləri


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

282) Kəskin herpetik stomatitə hansı yaş qrupunda daha çox rast gəlinir?

A) 30-45 yaş arasında

B) 15-30 yaş arasında

C) 60 yaşdan yuxarı

D) 15 yaşa qədər

E) 45-60 yaş arasında


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

283) Kəskin herpetik stomatitin spesifik desensibilizasiyası məqsədi ilə nə tətbiq olunur?

A) Dimedrol

B) Histaqlobulin

C) Askorbin turşusu

D) Leykositar interferon

E) Kultural inaktivləşmiş herpetik vaksina


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

284) Kəskin herpetik stomatitin ilkin zədə elementi hansıdır?

A) Afta


B) Erroziya

C) Qovuq


D) Qovuqcuq

E) Ləkə
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


285) Kəskin herpetik stomatitlər zamanı ikincili zədə elementi hansıdır?

A) Ərp


B) Erroziya

C) Qovuq


D) Ləkə

E) Qovuqcuq


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

286) Kəskin herpetik stomatit xəstəliyində selikli qişada zədələr əmələ gəlməzdən əvvəl hansı simptom müşahidə edilir?

A) Çənəaltı limfadenit

B) Dəri örtüyünün hiperemiyası

C) Baş ağrıları

D) Nevralgik ağrı

E) Əzginlik


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

287) Dodağın qırmızı haşiyəsini zədələyən virus mənşəli xəstəlik necə adlanır?

A) Qlandulyar xeylit

B) Xroniki residivləşən aftoz stomatit

C) Atopik xeylit

D) Anqulyar xeylit

E) Xroniki residivləşən herpes


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

288) Xroniki residivləşən herpesin diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün əlavə hansı müayinə metodu tətbiq edilir?

A) Bakterioskopiya

B) Sitoloji

C) Dəri-allergik sınaq

D) Histoloji

E) Sialoqrafiya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

289) Sadə herpesin sitoloji müayinəsində yaxmada nə aşkarlanır?

A) Nekrobiozun müxtəlif mərhələsində olan polimorf nüvəli neytrofillər

B) Limfositlər

C) Plazmatik hüceyrələr

D) Akantolitik hüceyrələr

E) Çoxnüvəli giqant hüceyrələr


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

290) Epitelin tikanlı qatında hüceyrələr arasına infiltratın toplanması necə adlanır?

A) Akantoz

B) Leykositoz

C) Parakeratoz

D) Spongioz

E) Papillomatoz


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

291) Xroniki residivləşən herpesin ilkin zədə elementi hansıdır?

A) Qartmaq

B) Pulcuq

C) Papula

D) Qovuqcuq

E) Erroziya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

292) Xroniki residivləşən herpesin müalicəsində qeyri-spesifik desensibilizasiya məqsədi ilə nə tətbiq edilir?

A) Histaqlobulin

B) Hipnoterapiya

C) Leykositar interferon

D) İnaktivləşmiş kultural herpetik vaksina

E) Askorbin turşusu


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

293) Xroniki residivləşən herpetik stomatit zamanı ikincili zədə elementi hansıdır?

A) Qovuq


B) Qovuqcuq

C) Erroziya

D) Ləkə

E) Afta
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


294) Herpetik stomatitin törədicisi harda latent vəziyyətdə qala bilir?

A) Damaq badamcıqlarının follikullarında

B) Selikli qişadakı sinir uclarında

C) Karies boşluqlarında

D) Dəri büküşlərində

E) Mərkəzi sinir sisteminin qanqlionlarında


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

295) Xroniki residivləşən herpes zamanı zədə elementi əmələ gəlməzdən qabaq hansı simptom müşahidə edilir?

A) Selikli qişada gərginlik və göynəmə

B) Ürək bulanma və qusma

C) Baş ağrısı və əzginlik

D) Dəri örtüyünün hiperemiyası

E) Nevralgik ağrılar


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

296) İnsan immunodefisiti virusuna qarşı vaksinasiya:

A) Yoluxma halları çoxaldığı hallarda aparılır

B) Riskli regionlarda aparılır

C) Aparılmır

D) Mütləq aparılmalıdır

E) Şəxsin istəyindən asılı olaraq aparıla bilər


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

297) İnsan immunodefisiti virusuna qarşı:

A) Heç bir halda immunitet əmələ gəlmir

B) Vaksinasiya aparıldıqda əmələ gəlir

C) Dayanıqlı immunitet əmələ gəlir

D) Alkoqol qəbul edən şəxslərdə əmələ gəlmir

E) Dayanıqsız immunitet əmələ gəlir


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

298) İnsan immunodefisiti (QİÇS) xəstəliyini nə törədir?

A) Fuzobakteriyalar

B) RNT tərkibli virus

C) Maya göbələyi

D) Sadə herpes

E) Streptokokklar


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

299) İnsan immunodefisiti (QİÇS) xəstəliyinin inkubasion dövrü nə qədərdir?

A) 15-30 gün

B) 1-3 il

C) 10-14 gün

D) 1-3 ay

E) 3-12 ay


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

300) İnsan immunodefisiti xəstəliyinə (QİÇS) yoluxmuş şəxslərdə ağız boşluğu selikli qişasının zədələnməsi hansı hallarda baş verir?

A) Heç vaxt

B) Nadir hallarda

C) Yoluxmuş şəxs mütəmadi olaraq spirtli içkilər qəbul etdiyi hallarda

D) Bütün hallarda

E) Əksər hallarda


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

301) Sifilis zamanı infeksiyanın ötürülmə yolları hansıdır?

A) Enteral yolla

B) Hava-damcı

C) Kontakt

D) Transplasentar

E) Qan vasitəsi ilə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

302) Siflis zamanı xəstəliyin inkubasion dövrü nə qədərdir?

A) 21-28 gün

B) 7-14 gün

C) 1-3 ay

D) 3-6 ay

E) 15-20 gün


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

303) Ağız boşluğu selikli qişasında I sifilis nə şəkildə təzahür edir?

A) Papulyoz siflis

B) Keratotik papula

C) Bərk şankr

D) Qumma

E) Kəsmikvari ərp


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

304) Ağız boşluğu selikli qişasında II sifilis nə şəkildə təzahür edir?

A) Qumma


B) Keratotik papula

C) Kəsmikvari ərp

D) Papulyoz sifilis

E) Bərk şankr


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

305) Ağız boşluğu selikli qişasında sifilisin differensial diaqnostikası hansı xəstəliklə aparılmır?

A) Şişəbənzər törəmələrlə

B) Xroniki residivləşən aftoz stomatitlə

C) Qırmızı yastı dəmrovla

D) Melkerson-Rozental sindromu ilə

E) Travmatik xora ilə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

306) Kandidoz xəstəliyini törədən səbəb hansıdır?

A) Soyuqdəymə

B) Disbakterioz

C) Antibiotiklərə qarşı allergiya

D) İntoksikasiya

E) Stress


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

307) Ağız boşluğu kandidozunun zədə elementi hansıdır?

A) Ərp


B) Papula

C) Qabarcıq

D) Eroziya

E) Qovuqcuq


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

308) Ağız boşluğu kandidozunu nə törədir?

A) Qonokokklar

B) Fuzobakteriyalar

C) Spiroxetalar

D) Aktinomisetlər

E) Candida tipli maya göbələyi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

309) Kandidozun diaqnozu hansı müayinə metodu ilə təsdiqlənir?

A) Toksikoloji

B) Bakterioskopik

C) Allerqoloji

D) Sitoloji

E) İmmunoloji


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

310) Kandidoz zamanı bakterioloji müayinə üçün material nə zaman götürülür?

A) Müayinə materialı hər zaman götürülə bilər

B) Ac qarına

C) Yeməkdən sonra

D) Yeməkdən əvvəl

E) Şirin qida qəbulundan sonra


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

311) Kandidoz zamanı selikli qişada buynuzlaşma prosesi baş verirmi?

A) Zəif buynuzlaşma müşahidə olunur

B) Heç vaxt

C) Əksər hallarda

D) Həmişə

E) Nadir hallarda


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

312) Candida göbələyinin inkişafı üçün optimal mühit hansıdır?

A) Quru


B) Yüksək konsentrasiyalı qələvi mühit

C) Neytral

D) Turş

E) Zəif qələvi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

313) Kandidoz zamanı ərpin tərkibində nə aşkarlanır?

A) Akantolitik hüceyrələr

B) Blastospor və psevdomitseli

C) Epitel hüceyrələri və tək-tək Candida hüceyrələri

D) Plazmatik hüceyrələr

E) Neytrofillər və deskvamasiyaya uğramış epitel hüceyrələri


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

314) Bakterioloji müayinə kandidoz diaqnozunu təsdiqlədikdə nə edilir?

A) Müalicə aparılır və təkrari yaxma götürülür

B) Dinamik müşahidə aparılır və təkrari yaxma götürülür

C) Zədə zonası koaqulyasiya edilir

D) Zədə zonası yandırıcı preparatlarla işlənilir

E) Zədə zonası kriodestruksiya edilir


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

315) Kandidozun dərman müalicəsi nəyə istiqamətlənməlidir?

A) Ağrını kəsməyə

B) Candida tipli göbələyin inkişafının tormozlanmasına

C) Epitelizasiyaya

D) Orqanizmin hiposensibilizasiyasına

E) Detoksikasiyaya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

316) Göbələk mənşəli anqulyar xeylit zamanı hansı dərman forması effektiv hesab olunur?

A) İnyeksiyalar şəklində

B) Məlhəm şəklində

C) Maye halında

D) İnhalyasiya halında

E) Həb şəklində


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

317) Göbələk əleyhinə aparılan müalicə hansı xarakterli hesab olunur?

A) Etiotrop

B) Simptomatik

C) Antiallergik

D) Patogenetik

E) İmmunokorreksion


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

318) Kandidozun müalicəsi hansı məqsəd daşıyır?

A) Detoksikasiya

B) Orqanizmin desensibilizasiyası

C) İmmunokorreksiya

D) Normal mikrofloranın bərpası

E) İnfeksiya ocağının ləğvi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

319) Kandidozun profilaktikası məqsədi ilə təyin olunan Flukonazolun (Diflükan, Diflazol) dozası neçədir?

A) 150-200 mq

B) 100-150 mq

C) 2-15 mq

D) 50-100 mq

E) 25-50 mq


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

320) Ağız boşluğu kandidozunun müalicəsi zamanı təyin olunan Flukonazolun (Diflükan, Diflazol) sutkalıq dozası neçədir?

A) 100-150 mq

B) 200-250 mq

C) 250-300 mq

D) 150-200 mq

E) 50-100 mq


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

321) Nistatinin sutkalıq müalicəvi dozası neçədir?

A) 2-3 mln TV

B) 0,5-1 mln TV

C) 4-5 mln TV

D) 3-4 mln TV

E) 1-2 mln TV


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

322) Ağız boşluğu kandidozu zamanı qidanın tərkibində nəyə məhdudiyyət qoyulmalıdır?

A) Zülallara

B) Ədviyyata

C) Mineral duzlara

D) Yağlara

E) Karbohidratlara


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

323) Xoralı-nekrotik Vensan stomatiti hansı xəstəlik qrupuna aiddir?

A) İnfeksion

B) Peşə xəstəlikləri

C) Virus


D) Allergik

E) Toksiki


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

324) Xoralı-nekrotik Vensan stomatiti zamanı zədə elementi hansılardır?

A) Ərp və xora

B) Qovuq və erroziya

C) Düyüncük və hiperemiya

D) Ləkə və afta

E) Erroziya və qartmaq


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

325) Xoralı-nekrotik Vensan stomatiti hansı mikrobların simbiozu nəticəsində baş verir?

A) Stafilokokk və streptokokkların

B) Fuzobakteriya və spiroxetlərin

C) Streptokokk və fuzobakteriyaların

D) Streptokokk və laktobasillərin

E) Maya göbələyi və herpes virusu


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

326) Anaflaktik şokun baş vermə müddəti nə qədərdir?

A) 1 ay


B) 1 həftə

C) 1 sutka

D) Bir neçə saat

E) Bir neçə dəqiqə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

327) Anaflaktik şokun profilaktikası məqsədi ilə nə edilir?

A) Premedikasiya aparılır

B) Kortikosteroidlərdən istifadə edilir

C) Ağrısızlaşdırma aparılır

D) Hipnozdan istifadə edilir

E) Hərtərəfli anamnez toplanır


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

328) Kandidozun zədə elementi hansıdır?

A) Qovuqcuq

B) Ərp

C) PapulaD) Erroziya

E) Qabarcıq


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

329) Kvinke ödemi zamanı asfiksiyanı nə törədir?

A) Alt dodağın ödemi

B) Yanaqların ödemi

C) Alt dodağın, dilin və udlağın ödemi

D) Tənəffüs mərkəzinin tormozlanması

E) Alt dodağın və dilin ödemi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

330) Bu xəstəliklərdən hansı asta tipli allergik reaksiyalara aiddir?

A) Kvinke ödemi

B) Anaflaktik şok

C) Bronxial astma

D) Örə xəstəliyi

E) Kontakt-allergik stomatit


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

331) Ağız boşluğunda medikamentoz allergiyanın spesifik əlamətləri müşahidə olunurmu?

A) Bütün hallarda müşahidə edilir

B) Bəzi hallarda müşahidə edilir

C) Müşahidə olunmur

D) Əksər hallarda müşahidə edilir

E) Medikametoz allergiya elementləri müşahidə edilir


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

332) Ağız boşluğu selikli qişasının kontakt-allergiyası zamanı hansı müalicə-profilaktika tədbiri əks göstəriş hesab edilir?

A) Amalqam plombları dəyişdirmək

B) Allergiya törədə bilən pomada və kremlərdən imtina etmək

C) Zədə nahiyyəsini cərrahi üsulla kəsib xaric etmək

D) Desensibilizə edici dərman preparatları təyin etmək

E) Müxtəlif metallardan ibarət olan diş protezlərini xaric etmək


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

333) Kontakt allergiya zamanı nə zədələnir?

A) Birləşdirici toxuma

B) Ağız boşluğunun selikli qişası

C) Dəri


D) Dəri və ağız boşluğunun selikli qişası

E) Piy toxuması


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

334) Bu xəstəliklərdən hansı biri xroniki residivləşən aftoz stomatitin ağır forması hesab edilir?

A) Melkerson-Rozental sindromu

B) Şeqren sindromu

C) Layel sindromu

D) Behçet sindromu

E) Stivens-Conson sindromu


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

335) Xroniki residivləşən aftoz stomatitin zədə elementi hansıdır?

A) Papula

B) Xora

C) Afta


D) Çat

E) Qovuqcuq


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

336) Xroniki residivləşən aftoz stomatit zamanı zədələnmiş nahiyyə hansı məhlulla işlənir?

A) Yandırıcı maddələrlə

B) Kovalenko məhlulu ilə

C) Qliserinlə

D) Anestetik, ferment, antiseptik və keratoplastiklərlə

E) Anestetiklərlə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

337) Leykoz zamanı ağız boşluğunda hansı xarakterik simptom meydana çıxır?

A) Xoralı-nekrotik proseslər

B) Minanın eroziyası

C) «Tüklü» dil

D) Leykemik infiltrat

E) «Laklanmış» dil


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

338) «Laklanmış» dil hansı xəstəliyin xarakterik simptomudur?

A) Stomalgiyanın

B) Qırmızı yastı dəmrovun

C) Çoxformalı ekssudativ eritemanın

D) QİÇS xəstəliyinin

E) Günter qlossitinin


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

339) Günter qlossitinin əsas səbəbi nədir?

A) Fuzospiroxetoz

B) Maya göbələyi

C) Qonokokklar

D) B12 vitamininin çatmamazlığı

E) Qripp virusu


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

340) Kastl faktoru nə zaman əmələ gəlmir?

A) İnsultda

B) «J» avitaminozunda

C) Hipertoniyada

D) Addison-Birmer anemiyasında

E) Şəkərli diabetdə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

341) Addison-Birmer anemiyası zamanı xəstələrin hemoqrammasında nə aşkarlanır?

A) Rəng göstəricisi 1-dən yuxarı olur

B) Rəng göstəricisi normada olur

C) EÇR artmış olur

D) Leykositoz qeyd olunur

E) Rəng göstəricisi 1-dən aşağı olur


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

342) B 12 vitaminin sinergisti nədir?

A) U vitamini

B) İnterferon

C) Fol turşusu

D) C vitamini

E) PP vitamini


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

343) Qırmızı yastı dəmrovun ilkin zədə elementi hansıdır?

A) Qovuq


B) Düyüncük

C) Düyün


D) Ləkə

E) Suluq
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


344) Qırmızı yastı dəmrov hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?

A) Allergiyaya

B) İnfeksion xəstəliklərə

C) Peşə xəstəliklərinə

D) Ginekoloji xəstəliklərə

E) Keratozlara


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

345) Qırmızı yastı dəmrovun ilkin elementinin latınca adı necədir?

A) Nodus


B) Papula

C) Bulla


D) Macula

E) Ulcus
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


346) Qırmızı yastı dəmrovun II elementlərindən biri hansıdır?

A) Afta


B) Pulcuq

C) Xora


D) Çat

E) Qartmaq


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

347) Dilin dorzal səthinin epitelisi hansı qatlardan ibarətdir?

A) Bazal və buynuz

B) Bazal, dənəli və tikanlı

C) Bazal, tikanlı və buynuz

D) Bazal və tikanlı

E) Tikanlı və buynuz


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

348) Papula harda inkişaf edir?

A) Selikli qişanın səthi qatında və epiteldə

B) Sümük toxumasında

C) Piy toxumasında

D) Birləşdirici toxumada

E) Əzələ toxumasında


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

349) Ağız boşluğunun selikli qişanın ikincili morfoloji elementləri hansılardır?

A) Erroziya, qovuqcuq, qabarcıq

B) Ləkə, qovuq, düyüncük

C) Düyüncük, erroziya, çat

D) Xora, erroziya, afta

E) Çat, qovuq, ləkə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

350) Qırmızı yastı dəmrovun erroziv-xoralı forması, şəkərli diabet və hipertoniya xəstəliyi eyni xəstədə müşahidə edilərkən xəstəlik necə adlanır?

A) Melkerson-Rozental sindromu

B) Bexçet sindromu

C) Qrinşpan sindromu

D) Şeqren sindromu

E) Stivens-Conson sindromu


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

351) Qırmızı yastı dəmrovda erroziyadan götürülmüş sitoloji materialda nə aşkarlanır?

A) Langerhans hüceyrələri

B) Fuzospiroxetoz

C) Akantolitik hüceyrələr

D) Qeyri spesifik iltihab

E) Atipik hüceyrələr


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

352) Qırmızı yastı dəmrovun hiperkeratotik forması nə ilə differensiasiya edilir?

A) Yastı leykoplakiya ilə

B) Verrukoz leykoplakiya ilə

C) Yumşaq leykoplakiya ilə

D) Xroniki residivləşən herpeslə

E) Psevdomembranoz kandidozla


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

353) Qırmızı yastı dəmrovlu xəstələrin protezlənməsi zamanı hansı metaldan istifadə edilməsi məsləhətdir?

A) Nitrid-titanla örtülmüş poladdan

B) Xəstəliyin gedişinə protez materialının heç bir təsiri yoxdur

C) Müxtəlif metalların qarışığı olan xəlitələrdən

D) Paslanmayan metaldan

E) Qiymətli metalların xəlitələrindən


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

354) Qırmızı yastı dəmrovda hiperkeratoz zonası ətraf toxumalardan yüksəyə qalxırsa, həkimin taktikası necə olmalıdır?

A) Şüa terapiyası aparılmalıdır

B) Konservativ müalicə aparılmalıdır

C) Cərrahi üsulla zədə zonası kəsilib götürülməlidir

D) Dinamik müşahidə aparılmalıdır

E) Yandırıcı maddələrdən istifadə edilməlidir


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

355) Dodağın, yanağın, yumşaq damağın selikli qişası hansı qatlardan ibarətdir?

A) Bazal və buynuz

B) Tikanlı və buynuz

C) Bazal, dənəli və tikanlı qat

D) Bazal, dənəli və buynuz

E) Bazal, tikanlı və buynuz


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
?


67-ukwitaho-mu-gihe-co.html

670-top-shk-aurular-oris.html

671--zinoveva-l--a--.html

671-urbanizasiya-n.html

672-papatai-qzdrmas-zaman.html