1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25

Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

2784 Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup

səhifə4/25
tarix18.04.2018
ölçüsü1.73 Mb.

2784Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

Söz konusu taşınmaz için

10.05.2016 tarih ve 2016/854

sayılı

Encümen Kararı verilmiş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunun 42.maddesinin yapılan değişiklikle, 5940 sayılı kanun kapsamında, idari para cezası verilerek işlem tesis edildiği, göz önünde bulundurularak;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 2255/2 Sokak No:5 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 29 Ekim Mahallesi, 756 Parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan parsel içerisine 10x10m. ebadında zemin kat + 1. kat konut iskan ve ~16m² ebadında pimapen doğrama ile kapatılmış teras konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II-

Ayrıca,

Yapı Tatil Zaptı tarihlerine bakıldığında, talebin Encümenimize çok geç intikal ettirildiği görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden,

yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına

,

III- “Y

ukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair

30.10.2017 tarih ve

15456

sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.”

Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin

üçüncü

fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi

Hüseyin FIRAT

a toplam

3.282,50TL.

maktu para cezası verilmesine,
07.11.20172785

2785Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

Söz konusu taşınmaz için

17.05.2016 tarih ve 2016/917

sayılı

Encümen Kararı verilmiş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunun 42.maddesinin yapılan değişiklikle, 5940 sayılı kanun kapsamında, idari para cezası verilerek işlem tesis edildiği, göz önünde bulundurularak;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 2255/2 Sokak No:3 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 29 Ekim Mahallesi, 755 Parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan parsel içerisine 6x4m. ebadında tek katlı üzeri alüminyum eternit kaplı yapı (müştemilat) + 3x6m. ebadında tek katlı yapı (wc) + 15x10m. ebadında zemin kat + 10x3m. ebadında 1. kat bitmiş konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II-

Ayrıca,

Yapı Tatil Zaptı tarihlerine bakıldığında, talebin Encümenimize çok geç intikal ettirildiği görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden,

yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına

,

III- “Y

ukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair

30.10.2017 tarih ve

15457

sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.”

Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin

üçüncü

fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi

Mehmet FIRAT

a toplam

3.282,50TL.

maktu para cezası verilmesine,

2786incelenmiş olup;

Söz konusu taşınmaz için

22.08.2017 tarih ve 2017/2129

sayılı

Encümen Kararı verilmiş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunun 42.maddesinin yapılan değişiklikle, 5940 sayılı kanun kapsamında, idari para cezası verilerek işlem tesis edildiği, göz önünde bulundurularak;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde 2036 Sokak No:11-11/A-11/B Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 6 Pafta, 2799 Parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan mevcut parsel içerisine zemin kat 55m² betonarme hayvan damı + 1. kat 80m² betonarme konut ve konut ön cephesi 60m² kısmen saç malzeme, kısmen file kaplı sundurma + 2. kat 90m² yığma konut (kiremit çatılı) yapılı konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II-

Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden,

yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına

,

III- “Y

ukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair

30.10.2017 tarih ve

15454

sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.”

Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin

üçüncü

fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi

Murat DEMİR

’ e

toplam

3.282.50 TL

.

maktu para cezası verilmesine,
07.11.20172787

2787Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

Söz konusu taşınmaz için

10.05.2016 tarih ve 2016/850

sayılı

Encümen Kararı verilmiş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunun 42.maddesinin yapılan değişiklikle, 5940 sayılı kanun kapsamında, idari para cezası verilerek işlem tesis edildiği, göz önünde bulundurularak;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, Beylik Caddesi No:26 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun Belenbaşı Mahallesinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan 13x9m. ebadında tek katlı çatısı kiremit konut iskan konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II-

Ayrıca,

Yapı Tatil Zaptı tarihlerine bakıldığında, talebin Encümenimize çok geç intikal ettirildiği görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden,

yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına

,

III- “Y

ukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair

31.10.2017 tarih ve

15578

sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.”

Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin

üçüncü

fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi

Özgür GÖNÜL

e toplam

3.282,50TL.

maktu para cezası verilmesine,

2788Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

Söz konusu taşınmaz için

16.02.2016 tarih ve 2016/254

sayılı

Encümen Kararı verilmiş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunun 42.maddesinin yapılan değişiklikle, 5940 sayılı kanun kapsamında, idari para cezası verilerek işlem tesis edildiği, göz önünde bulundurularak;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde,

Belenbaşı yolu üzeri No:11 yanı Buca–İZMİR adresinde

, Tapunun 210 Ada, 15 Parsel üzerinde

Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan

mevcut parsel içerisine 4x5m. ebadında üzeri eternit ile kapatılmış tek katlı yapı ve 15m² yapı önüne demir profillerden üzeri eternit kaplı sundurma yapılı

konumda

ki

yapının

3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II-

Ayrıca,

Yapı Tatil Zaptı tarihlerine bakıldığında, talebin Encümenimize çok geç intikal ettirildiği görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden,

yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına

,

III- “Y

ukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair

31.10.2017 tarih ve

15577

sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.”

Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin

üçüncü

fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi

Şaban AKTAŞ’ a

toplam

3.282,50TL.

maktu para cezası verilmesine,07.11.20172789

2789Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

Söz konusu taşınmaz için

07.06.2016 tarih ve 2016/1083

sayılı

Encümen Kararı verilmiş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunun 42.maddesinin yapılan değişiklikle, 5940 sayılı kanun kapsamında, idari para cezası verilerek işlem tesis edildiği, göz önünde bulundurularak;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde,

4001 Sokak No:36 Buca–İZMİR adresinde

, Tapunun 225 Ada, 1 Parsel üzerinde

Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan

zemin kat işyeri kullanıma hazır + 1.kat konut iskana hazır 90m²

konumda

ki

yapının

3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II-

Ayrıca,

Yapı Tatil Zaptı tarihlerine bakıldığında, talebin Encümenimize çok geç intikal ettirildiği görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden,

yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına

,

III- “Y

ukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair

31.10.2017 tarih ve

15576

sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.”

Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin

üçüncü

fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi

Suzan GÖRÜCÜ ve Hediye GÜL

’e hisseleri oranında

toplam

3.282,50TL.

maktu para cezası verilmesine,

2790Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

Söz konusu taşınmaz için

08.08.2017 tarih ve 2017/1982

sayılı

Encümen Kararı verilmiş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunun 42.maddesinin yapılan değişiklikle, 5940 sayılı kanun kapsamında, idari para cezası verilerek işlem tesis edildiği, göz önünde bulundurularak;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde

254/39 Sokak No:9 Buca–İZMİR

adresinde

, Tapunun

176 Ada,

3 Parsel üzerinde

Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan

zemin kat 95m² konut iskan + 1.kat + 2.kat 106m² konut iskan konumda Yan cepheye bitişik demir profil ve sac malzemeden yaklaşık 40m² yarı kapalı garaj yapılı

konumdaki

yapının

3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II-

Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden,

yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına

,

III- “Y

ukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair

30.10.2017 tarih ve

15453

sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.”

Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin

üçüncü

fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi

Mihraç GÖK

’ e

toplam

3.282.50 TL

.

maktu para cezası verilmesine,
07.11.20172791


2791Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

Söz konusu taşınmaz için

08.08.2017 tarih ve 2017/1978

sayılı

Encümen Kararı verilmiş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunun 42.maddesinin yapılan değişiklikle, 5940 sayılı kanun kapsamında, idari para cezası verilerek işlem tesis edildiği, göz önünde bulundurularak;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde

254/39 Sokak No:6 Buca–İZMİR

adresinde

, Tapunun

176 Ada,

3 Parsel üzerinde

Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan

zemin kat 100m² konut iskan + 1.kat + 2.kat + 3.kat 110m² konut iskan + 4.kat demir profiller üzeri sac ile örtülü çatı 110m² konumda Yan cephede bitişik yaklaşık yarı açık ahşaptan 20m² garaj ve depo yapılı

konumdaki

yapının

3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II-

Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden,

yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına

,

III- “Y

ukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair

30.10.2017 tarih ve

15452

sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.”

Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin

üçüncü

fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi

Resul ÖZOĞUL

’ a

toplam

3.282.50 TL

.

maktu para cezası verilmesine,
2792


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

Söz konusu taşınmaz için

25.10.2016 tarih ve 2016/1977

sayılı

Encümen Kararı verilmiş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunun 42.maddesinin yapılan değişiklikle, 5940 sayılı kanun kapsamında, idari para cezası verilerek işlem tesis edildiği, göz önünde bulundurularak;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde,

220/31 Sokak No:5 Buca–İZMİR adresinde

, Tapunun 42869 Ada, 3 Parsel üzerinde

Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan

zemin +2 kat, üç katlı ruhsatsız yapı; 1-) Zemin kat konut iskan 61m² + 1. Kat konut iskan 80m² + 2. Kat konut iskan 80m² 2-) 2,5x7=17m² galvaniz sac müştemilat

konumda

ki

yapının

3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II-

Ayrıca,

Yapı Tatil Zaptı tarihlerine bakıldığında, talebin Encümenimize çok geç intikal ettirildiği görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden,

yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına

,

III- “Y

ukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair

30.10.2017 tarih ve

15450

sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.”

Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin

üçüncü

fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi sahibi

İsmail YEŞİLKAYA’ ya

toplam

3.282,50TL.

maktu para cezası verilmesine,
07.11.20172793Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I-

Öncelikle Encümene iletilen taleplerde gerekli incelemenin hassasiyetle yapılarak, mükerrerliğe ve hataya sebebiyet verilmemesine,

İlgili Müdürlüğün

Varisler adına Semine YEŞİLOVA’nın’in 12.10.2017 tarih ve 14338 sayılı dilekçesinde;

326 Sokak No:2,

Buca/ İZMİR

adresinde 2 nolu dairenin anneleri Azime NAL tarafından yapıldığını ve Azime NAL’ın 03.06.2010 tarhinde vefat ettiğini( 2.Sulh Hukuk Mahkemesi 16.06.2010 tarihli kararı), cezaların şahsiliği ilkesi gereğince idari para cezasının iptali istenmiştir. 326 sokak No:2 K:2 D:3’ün Azime NAL tarafından yapıldığını Abone Ceryan Sözleşmesi belgesi ile ispatlamaktadırlar.

10.10.2017 tarih ve 2017/2428 sayılı Encümen kararı ile “

Zemin kat imar aflı binanın üzerine kaçak olarak 1.kat (128m²) konut iskan + 2.kat (128m²) konut iskan konumunda iken.

” nedeni ile

Gülderen NAL/ Süleyman kızı (TC:23267164292) – Gülümser NAL/ Süleyman kızı(TC: 26300217832) – Semine NAL/Süleyman kızı(TC: 46258390210) – Süleyman NAL/ Süleyman oğlu(TC: 14314709818) isimli kişilerin hisseleri oranında

toplam 9.074,69

-TL

para cezasının

, yukarıda bahsedilen hususlar ve ilgili müdürlüğün talebi doğrultusunda, 2.kat’ı yapan

Azime NAL

adına

tashih edilmesi

gerekmektedir.

Teknik bilgisine istinaden, talep doğrultusunda,

II- 10.10.2017 tarih ve 2017/2428 sayılı Encümen Kararı ile ilgili Müdürlükçe sehven Gülderen NAL/ Süleyman kızı (TC:23267164292) – Gülümser NAL/ Süleyman kızı(TC: 26300217832) – Semine NAL/Süleyman kızı(TC: 46258390210) – Süleyman NAL/ Süleyman oğlu(TC: 14314709818) isimli kişilerin hisseleri oranında toplam 9.074,69-TL para cezasının, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, 2.kat’ı yapan Azime NAL adına olarak düzeltilerek,

10.10.2017 tarih ve 2017/2428 sayılı Encümen Kararının tashihine,

2794Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Buca İlçesi

,

Tınaztepe Mahallesi, 21-N-III-b pafta, 41389 ada, 7 nolu parselden krokide “A” ile gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yol) terk olması

işleminin

,

3

194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre

onanmasına,

2795Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 22-N-IV-c paftalar, 7610 ada, 9 nolu parselden Krokide “A” ile gösterilen kısmın, bedelsiz olarak kamuya (yol) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,

2796Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 20-O-IVa pafta, 42676 ada, 1 numaralı parselden, krokide “A” olarak gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yola) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,
07.11.20172797


2797Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün

Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre İfraz ve Tevhid (Sınır Düzeltmesi) işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.

Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda,

Buca İlçesi,

Dumlupınar Mahallesi, 21-N-IV-b pafta, 45179 ada, 14 parselin ifrazen “A” ve “B” parseller olması, “B” parselin 45179 ada, 6 nolu parsel ile tevhiden “C” parsel olması

işleminin

3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre

onanmasına,
2798


Etüd Proje Müdürlüğü’ nün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Müdürlüğün teknik açıklamaları ve talebe ilişkin uygunluk görüşleri göz önünde bulundurulmuştur.

Ayrıca, ilgili Müdürlüğün

İzmir

Kadastro Müdürlüğü Buca Biriminin ilgi sayılı

yazısı

eki teknik raporunda

;

Buca

İlçesi ,

Kocatepe

Mahallesi ,38825 adaya ait ölçü krokisi incelemesinde, 38825 adanın Islah adası olduğu, bazı parseller üzerinde halen mevcut bulunan imar ıslah binalarının olduğu, 38825 ada için zeminde yapılan ölçüm ve değerlendirme sonucunda, 1,3,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,18 ve 19 nolu parsellerin köşe noktalarının ıslah ölçü krokisinde bu parseller içinde bulunan ıslah binalarının köşeleri olarak gösterildiği, ıslah ölçü krokisinde 29,30,44,31,32,33,8,37,38 ile gösterilen köşe noktalarının koordinatlarının, 14569-14570-14381 ve 14382 nolu poligonlardan çıkılarak yapılan dik ayak ve dik boy hesabından hatalı olarak hesaplandığı, yapılan hata neticesinde söz konusu adada bulunan imar ıslah binalarının birbirine tecavüzlü duruma geldiği ve bu durumun tecviz sınırları dışında kalması nedeni ile ileride mülkiyet konusunda doğabilecek anlaşmazlıkların ve hak kayıplarının önüne geçebilmek için 38834 nolu adanın ilgili parsellerinin belediyece düzenlemeye alınması istenmiştir.

Teknik gerekliliğine istinaden,

İlgili Müdürlüğün

Müdürlüğümüzce

yapılan inceleme sonucunda,

54-55

nolu ıslah imar planı

neticesinde

oluşan 38825 adaya ilişkin İzmir Kadastro Müdürlüğü Buca Biriminin ilgi sayılı yazısı eki teknik raporunda belirtilen hususlar doğrultusunda 54-55 nolu

ıslah imar planı uygulaması sırasında koordinat ve alan hatası ile birlikte tescil gören 38825 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ve 19 nolu parsellerin düzeltilmesi şeklinde işlemli dosya hazırlanmıştır.

Teknik bilgisi göz önünde bulundurularak, teknik gerekliliğe istinaden, teknik talep doğrultusunda,

2981/3290 sayılı kanunun 10/c Maddesine göre yapılmış ıslah imar planı uygulamasından doğma yeni parsellerde hak sahibi kişilerin haklarının korunması kaydıyla yapılacak düzeltme işleminin

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yukarıda bahsedilen genelgesi doğrultusunda, 2981/3290 sayılı kanunun 10/c maddesine göre hazırlanan 54-55 nolu Islah İmar Planı uygulaması sırasında koordinat ve alan hatası ile birlikte tescil gören 38825 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ve 19 nolu parsellerinin düzeltilmesi şeklinde hazırlanan

işlemli dosyanın 2981/3290 sayılı yasanın uygulamasına ait yönetmelik gereğince”

onanmasına ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre mutat vasıtalarla ilan edilmesine,
?


68--vospitanie-voli---b-.html

68-910---science-and.html

68-chempionat-12.html

68-chempionat-3.html

68-chempionat-8.html