©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

279) T-asılı allergik reaksiyaların laborator diaqnostikası hansı fenomenə əsaslanır?


279) T-asılı allergik reaksiyaların laborator diaqnostikası hansı fenomenə əsaslanır?

A) Spesifik antigenlə aktivləşdirilmiş limfositlər tərəfindən limfokinlərin ifrazına

B) Qanda cərəyan edən immun komplekslərin təyininə

C) Spesifik-AQ-əks- cisimlərin təyininə

D) Spesifik antigen stimulunun təsirindən sonra hüceyrə proeferasiyasına

E) Spesifik antigen stimulunun təsirindən sonra histaminoliberasiyaya


Ədəbiyyat: Под ред. Лолора младшего, Т. Фишера, Д. Адельмана. «Клиническая иммунология и аллергология» 2000г.

280) Bronxial astmanın antenatal dövrünün profilaktikası hansını nəzərdə tutmur?

A) Süd və süd məhsullarından imtina edilməsini

B) Hipoallergen pəhrizi

C) Hamilə qadınların istehsalat mənşəli sensibilizasiya edici faktorlarla kontaktının aradan qaldırılmasını

D) Hamilə qadınların siqaret çəkməsinin qarşısının alınmasını

E) Hamiləlik dövründə preparatların aradan qaldırılmasını


Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Национальное руководство. Пульмонология» 2008 г.

281) Pollinozlar daha tez-tez hansı bitkinin tozcuqları ilə yaranır?

A) Küləklə tozlanan bitkilərin

B) Süni tozlanan bitkilər

C) Çarpaz tozlanan bitkilər

D) Özünü tozlayan bitkilər

E) Həşəratlarla tozlanan bitkilər


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Клиническая аллергология» 2002г.

282) Tozcuq sensibilizasiyası allergik reaksiyanın hansı tipini formalaşdırır?

A) B-asılı E-qlobulin tipini

B) Sitokimyəvi tipini

C) T-asılı tipini

D) V-asılı G-qlobulin tipini

E) Bütün sadalanan tipləri


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Клиническая аллергология» 2002г.

283) Pollinozlar zamanı yaranan allergik anticismlər daha çox hansı sinif immunoqlobulinlərə aiddir?

A) İgD


B) İgG

C) İgM


D) İgE, qismən İgG

E) İg A
Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Клиническая аллергология» 2002г.


284) Geyri-infeksion allergenlərlə dəri testi hansı xəstələrə göstərişdir?

A) Xroniki otitli

B) Pnevmoniyalı

C) Xroniki haymoritli

D) Ekzemalı

E) Pollinozlu


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

285) Qeyri-infeksion allergenlərlə dəri testini hansı halda aparmaq olar?

A) I nəsil antihistamin preparatlarının qəbulu dayandırıldıqdan 2 gün sonra

B) Antihistamin dərman preparatlarının qəbulu fonunda

C) I nəsil antihistamin preparatlarının qəbulu ləğv edilən birinci günün sonunda

D) I nəsil antihistamin preparatlarının qəbulu dayandırıldıqdan 3 gün sonra

E) I nəsil antihistamin preparatlarının qəbulu dayandırıldıqdan 7 gün sonra


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

286) Göstərdiyimiz hansı halda dəri testini aparmaq mümkündür?

A) Astemizolun qəbulu dayandırıldıqdan 3 gün sonra

B) Astemizolun qəbulu dayandırıldıqdan 7 gün sonra

C) Astemizolun qəbulu dayandırıldıqdan 4 həftə sonra.

D) Astemizolun qəbulu fonunda

E) Astemizolun qəbulu dayandırıldıqdan 6 həftə sonra


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г

287) Qeyri-bakterial allergiya halında ilkin allerqoloji müayinə üçün hansı testlər tətbiq edilir?

A) Dəridaxili testlər

B) Skarifikasion testlər

C) Applikasion testlər

D) Təxribatı testlər

E) Nazal testi


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

288) Damcılı zahiri sınaq nə zaman tətbiq edilir?

A) Yüksək sensibilizasiya dərəcəsi olan xəstələrdə tətbiq edilir

B) Tətbiq edilmir

C) Bütün xəstələrdə tətbiq edilir

D) Epidermal allergiyalı xəstələrdə tətbiq edilir

E) Bakterial allergiyası olan xəstələrdə tətbiq edilir


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

289) İynə ilə testi hansı növ allergiyanın diaqnostikası üçün istifadə edirlər?

A) Soyuq övrə zamanı

B) Tozcuq allergiyasında

C) Epidermal allergiya zamanı

D) Bakterial allergiya halında

E) Göbələk allergiyasında


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

290) Hansı növ allergiya diaqnostikası üçün iynə testindən istifadə edilmir?

A) İnsekt allergiya zamanı

B) Tozcuq allergiyası zamanı

C) Epidermal allergiya zamanı

D) Bakterial allergiya zamanı

E) Məişət allergiyası zamanı


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

291) Dəri allergiya sınaqlarını hansı hallarda aparmaq mümkündür?

A) Xəstəliyin remissiya dövründə

B) Xəstəliyin hər hansı fazası

C) Xəstəliyin kəskinləşməsi dövründə

D) Sağlam adamlarda

E) Ümumiyyətlə aparmırlar


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

292) Dəri sınaqları üçün əks göstəriş hansıdır?

A) Atopik dermatitin remissiyası

B) Allergik xəstəliyin kəskinləşməsi

C) Sağlam adamlarda

D) Allergik rinitin mülayim klinik təzahürü

E) Allergik xəstəliyin remissiyası


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

293) Dənli bitki otları qarışığının tərkibinə hansılar daxildir?

A) Pişikquyruğu, cır yulaf, böyürtikan

B) Pişikquyruğu, qırtıc, yulaf

C) Pişikquyruğu, kiyax, böyürtikən, pişikquyruğu, ayrıq otu, çovdar

D) Jır yulaf, böyürtikən, yulaf

E) Pişikquyruğu, ayrıq otu, çovdar


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

294) Qeyri-bakterial allergenli dəridaxili test apardıqda yeridilən allergenin miqdarı nə qədər olur?A))B) 0,03 mlC) 0,003 mlD) 0,3 mlE) 0,04 ml$$

A) 0,003 ml

B) 0,1 ml

C) 0,03 ml

D) 0,3 ml

E) 0,04 ml


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008 г.

295) Məişət allergenləri ilə dəri testləri üçün histamin hansı dozada tətbiq edilir?

A) 1% məhlul

B) 0,1% məhlul

C) 0,01% məhlul

D) 1,5% məhlul

E) 0,001% məhlul


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008 г.

296) Dəridaxili sınaq qoyulduqda mənfi reaksiyanın nəzarəti hansı qaydada aparılır?

A) Göstərişlərə görə

B) Hər hansı bir xəstəlik zamanı

C) Mütləq deyil

D) Mütləq aparılmalıdır

E) Soyuqdan əmələ gələn övrə zamanı


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008 г.

297) Hansı xəstələrə dəri allergiya sınaqları aparmaq lazımdır?

A) Kollagenozlarda hər hansı bir xəstəlik zamanı

B) Hər hansı bir xəstəlik zamanı

C) Xroniki otitdə

D) Xroniki tonzillitdə

E) Xroniki qastritdə


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008 г.

298) Xəstəyə dəri skarifikasion testlərini neçə allerqenlə eyni vaxtda aparmaq optimal olardı?

A) 3-4 allergenlə bir yerdə

B) 10-12 allergenlə bir yerdə

C) 1-2 allergenlə bir yerdə

D) 18-20 allergenlə bir yerdə

E) 22 allergenlə bir yerdə


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

299) «Ağacların qarışığı» diaqnostik maddənin tərkibinə nə daxildir?

A) Tozağacı, qızılağacı, fındıq ağacı

B) Meşə fındığı və tozağacı

C) Qızılağac, palıd, göyrüş

D) Fındıq ağacı, qovaq, palıd

E) Tozağacı, ağcaqayın, qovaq


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

300) Qeyri bakterial allergenlərlə reaksiya (skarifikasiya) nə zaman kəskin müsbət (+++) hesab edilir?

A) Diametri 10 mm olan suluq

B) Diametri 4 mm olan suluq

C) Psevdopodiyaları və hiperemiya zonasının diametri 4 mm olan suluq

D) Diametri 1 mm olan hiperemiya

E) Diametri > 20 mm olan suluq


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

301) Dəri sınaqları nə zaman yalan mənfi sayılır?

A) Test nəzarət müsbətdir, histamin müsbətdir, allergenlərlə testlər müsbətdir

B) Test nəzarət mənfidir, histamin mənfidir, allergenlərlə testlər müsbətdir

C) Test nəzarət mənfidir, histamin mənfidir, allergenlərlə testlər mənfidir

D) Test nəzarət müsbətdir, histamin müsbətdir, allergenlərlə testlər mənfidir

E) Test nəzarət müsbətdir, histamin mənfidir, allergenlərlə testlər mənfidir


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

302) Dəri testləri zamanı fəsadları istisna etməkdən ötrü göstərdiklərimizdən hansını yerinə yetirmək lazım deyil?

A) Xəstəliyin kəskinləşmədiyi dövrdə müayinə aparılması

B) Test üçün allergenlərin seçilməsi

C) Tozlanma mövsümünə təsadüf etməyən vaxtlarda müayinə aparılması

D) Dərini düzgün təmizləmək gərəkdir

E) Test üçün allergenlərin sayı 20-dən çox olmalı.Test üçün allergenlərin seçilməsi


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

303) Qeyri-bakterial allergenlərlə keçirilən dəri sınaqlarının diaqnostik əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A) SİT barədə məsələnin həllinə imkan vermir

B) Sensibilizasiyanın spektri barədə informasiya vermir

C) Heç bir informasiya vermir

D) Günahkar allergenləri aşkarlamaq imkanı verir

E) SİT barədə məsələni həll etmək üçün informasiya alınmasına imkan yaradır


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

304) Qeyri bakterial allergenlərlə dəri sınağları hansı problemlərin həllinə kömək edir?

A) SİT keçirməkdən ötrü allergenləri seçmək imkanı verir, SİT məsələsinin həllinə imkan verir

B) SİT məsələsinin həllinə imkan verir

C) Sensibilizasiyanın spektrini aşkar etmək imkanı vermir

D) SİT barədə məsələnin həllinə imkan vermir

E) SİT keçirilməsini istisna etmək imkanı verir


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

305) Təxribat xarakterli allergik testləri hansı halda tətbiq edirlər?

A) Müsbət anamnestik məlumatlar olduqda

B) Mənfi anamnez və mənfi dəri sınağları alındıqda

C) Anamnez mənfi olduqda müsbət dəri sınaqları alındıqda

D) Allergiyaya nişan verən anamnestik məlumatların olmaması halında

E) Anamnez müsbət olduqda, müsbət dəri sınaqları alındıqda


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

306) Konyunktival testi keçirməkdən ötrü hansı tozcuq allergenləri bu qayda üzrə tətbiq edilir?

A) 5 dəfə həll edilmiş

B) 10 P6 dərəcədə həll edilmiş allergenlər.

C) 2 dəfə həll edilmiş

D) Xalis allergenlər

E) 10 dəfə həll edilmiş


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008 г.

307) Diaqnostikada təxribat xarakterli nazal testi hansı halda tətbiq edirlər?

A) Dərman allergiyası zamanı

B) Qida allergiyası zamanı

C) Göbələk allergiyası zamanı

D) Tozcuq allergiyası zamanı

E) Bakterial allergiya zamanı


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

308) Təxribat xarakterli nazal test nə zaman aparılır?

A) Kliniki remissiya dövründə

B) İnfeksiyanın kəskinləşmə fonunda.

C) Vazomotor rinit kəskinləşdikdə

D) Allergik rinit kəskinləşdikdə

E) Hər hansı bir vaxtda


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

309) Təxribat xarakterli nazal test hansı hallarda yalançı mənfi cavab verir?

A) Rinitin kəskinləşdiyi hallarda

B) Bronxial astma kəskinləşdikdə

C) Kəskin haymorit zamanı.

D) Burunun selikli qişasının çapıqlı dəyişiklikləri zamanı

E) Burunun polipozunda


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

310) Allergik xəstəliklərin diaqnostikası üçün nazal test necə tətbiq edilir?

A) Xəstəliyin kəskinləşdiyi dövrdə.

B) Hökmən tətbiq edilir

C) Çoxdandır tətbiq edilmir

D) Müsbət dəri sınaqları alındıqda

E) Özünə xas olan xüsusiyyətə malik (spesifik) diaqnostika mərhələsi kimi göstəriş olduqda tətbiq edirlər


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

311) Təxribat xarakterli inqalyasiya testini spesifik diaqnostikadan ötrü nə zaman tətbiq edirlər?

A) Tozcuqlu allergik konyuktivit halında

B) Tozcuqlu bronxial astma halında

C) Atopik dermatit halında

D) Xroniki bronxit baş verdikdə.

E) Tozcuqlu allergik rinitdə müəyyən etməkdən ötrü


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

312) Təxribat xarakterli inqalyasion testini nə zaman tozcuqlu allergenlərlə aparmaq olar?

A) Diaqnostik əhəmiyyəti yoxdur

B) Tozlanma mövsümü sona yetdikdən sonra

C) Tozlanma dövründə

D) Ümumiyyətlə aparılmır.

E) Hər hansı bir vaxtda


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

313) Məişət allergenləri ilə təxribat xarakterli inqalyasiya testini nə zaman keçirmək olar?

A) Hər hansı bir vaxtda

B) Bronxial astmanın mülayim kliniki təzahürləri zamanı

C) Bronxial astmanın kəskinləşmə dövründə

D) Diaqnostik əhəmiyyəti yoxdur.

E) Xəstəliyin remissiya fazasında bronxial astmanın mülayim kliniki təzahürləri zamanı


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

314) Bronxospazm koefisiyenti nə qədər artıq olmalıdır ki, təxribat xarakterli inqalyasiya testi müsbət hesab olunsun?

A) 10%


B) 15%

C) 20%


D) 5%

E) 2%.
Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.


315) Dərman preparatları ilə sublinqval təxribat xarakterli testi hansı həkim keçirə bilər?

A) Yalnız həkim allerqoloq

B) Burun-boğaz-qulaq həkimi

C) Hər hansı ixtisas həkimi

D) Terapevt

E) Stomatoloq həkim


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

316) Leykositlərin təbii miqrasiyasının yubanma (ləngimə) testini [LTMLT] nə zaman aparırlar?

A) Tozcuq allergiyasını müəyyən etməkdən ötrü.

B) Dərman allergiyası baş verdikdə günahkar dərmanı dəqiqləşdirməkdən ötrü

C) Göbələk allergiyasını müəyyən etməkdən ötrü

D) Bakterial allergiyanı müəyyən etməkdən ötrü

E) Epidermal allergiyanı müəyyən eməkdən ötrü


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

317) Leykositlərin təbii miqrasiyasının yubanma (ləngimə) testi keçirilən gün hansı dərman preparatlarının qəbulu ləğv edilir?

A) Yalnız spazmatik dərman preparatları

B) Bütün dərman preparatları

C) Yalnız qlükokortikosteroidlər

D) Yalnız simpatomimetiklər

E) Yalnız antihistamin dərman preparatları


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

318) Leykositlərin təbii miqrasiyasının yubanma (ləngimə) testini hansı dozada penisilinlə aparırlar?

A) 1ml 1mq

B) Əhəmiyyəti yoxdur

C) 1ml 10mkq

D) 1ml 1mkq

E) 1ml 100mkq


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

319) Leykositlərin təbii miqrasiyasının ləngimə testini keçirməkdən ötrü analginin dozası nə qədər olmalıdır?

A) 100mkq /ml

B) 10mkq /ml

C) 1000mkq /ml

D) 1qr /ml.

E) 1mkq /ml


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

320) Leykositlərin təbii miqrasiyasının ləngimə testi o zaman müsbət hesab edilir ki, miqrasiyanın indeksi nə qədər faizdən yüksək olsun?

A) 25%


B) 5%

C) 20%


D) 30%

E) 10%
Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.


321) Allerqoloji klinikada spesifik diaqnostikanın laborator üsulunun mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Ümumiyyətlə keçirilmir

B) Diaqnostik əhəmiyyəti yoxdur

C) Birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir

D) Diaqnostikanın əlavə üsuludur

E) Elmi əhəmiyyətə malikdir


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008 г.

322) İn vivo testləri ilə müqayisədə spesifik diaqnostikanın laborator testləri hansı üstünlüklərə malik deyillər?

A) İn vivo testlərini qoymaq mümkün olmadıqda bunlar yerinə yetirilə bilərlər

B) Sayına limit qoyulmayan allergenlərlə yerinə yetirilə bilirlər

C) Təhlükəlidir

D) Allergik xəstəliklər kəskinləşdikdə keçirilə bilərlər

E) Sensibilizasiyanın ən yaxşı kəmiyyət qiymətini verirlər


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008 г.

323) Dərhal baş verən allergik reaksiyaların spesifik laborator diaqnostikası nəyə əsaslanır?

A) Ümumi İg G-nin təyini

B) Ümumi İg E-nin təyini

C) Sensibilizə edilmiş T-limfositlərin müəyyən edilməsi

D) Leykositlərin miqrasiyasının müəyyən edilməsi.

E) Spesifik İg E və ya İg G anticismlərin müəyyən edilməsi


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

324) Laborator testlərin təyinatı üçün əks göstəriş hansıdır?

A) İn vivo testləri ilə anamnezin verdiyi məlumatların bir-birinə uyğun olmaması

B) Allergik xəstəliklərin remissiya fazası

C) Elmi məqsədlər üçün

D) Dəri testinin keçirilməsi üçün zəruri allergenlərin olmaması

E) Xəstənin ağır vəziyyəti


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

325) Radioimmunlarla müqayisədə spesifik anticismlərin immunoferment yolu ilə müəyyən edilməsinin nə kimi üstünlükləri var?

A) Bu üsul allerqologiyada tətbiq edilmir

B) Üstünlükləri yoxdur

C) Diaqnostik əhəmiyyəti yoxdur

D) Xüsusi radioloci avadanlıq tələb etmir

E) Yerinə yetirilməsi çox mürəkkəbdir


Ədəbiyyat: «Иммунология. V книга: Диагностические тесты в пульмонологии» Перевод с англ. С. П. Попко. 1994 г.

326) Histaminin spesifik azad olma testi nədən ibarətdir?

A) Histaminoliberatorun təsirinə cavab olaraq pasiyentin bazofillərindən azad olan histaminin müəyyən edilməsi

B) Spesifik allergen stimuluna cavab olaraq pasiyentin sensibilizə edilmiş bazofillərinin Eg E –dən azad olmuş histaminin səviyyəsinin müəyyən edilməsi

C) Allergiyalı xəstələrin qanının zərdabında histamin səviyyəsinin müəyyən edilməsi

D) Birləşmiş histaminin səviyyəsinin müəyyən edilməsi

E) Mexaniki stimula cavab olaraq azad olan histaminin müəyyən edilməsi


Ədəbiyyat: «Иммунология. V книга: Диагностические тесты в пульмонологии» Перевод с англ. С. П. Попко. 1994 г.

327) Histaminin spesifik azad olma testinin əhəmiyyəti nədədir?

A) Allerqologiyada tətbiq edilmir

B) Geniş allerqoloji təcrübə üçün

C) Adı bir-bir çəkilən halların hamısı üçün

D) Elmi məqsədlər üçün

E) Təcrübə məqsədi üçün


Ədəbiyyat: «Иммунология. V книга: Диагностические тесты в пульмонологии» Перевод с англ. С. П. Попко. 1994 г.

328) Hansı göstərdiyimiz allergiya zamanı tartrazin testi göstərilmişdir?

A) Penisillinə

B) Yuxarıda adları çəkilən bütün hallarda

C) Novokainə

D) Sadalanan halların heç birinə

E) B qrupu vitaminlərinə


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

329) Tartrazin testi nə zaman göstərişdir?

A) Yerkökünə allergiya olduqda

B) Balığa allergiya olduqda

C) Aspirinə davamlılıq olmadıqda

D) Sitrus bitkilərinə allergiya olduqda

E) Sulfopreparatlara davamlılıq olmadıqda


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

330) Hansı hallarda tartrazin testinin keçirilməsi əks göstərişdir?

A) «Fanta» içkisinə fərdi davamı olmadıqda

B) Xəstəliyin remissiya fazasında

C) Kəskin övrə olan xəstələrdə

D) Qırmızı pomidorlara davamlılıq olmadıqda

E) Fərdi şokolada davamı olmadıqda


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

331) Hansı dərman preparatının qəbulu fonunda tartrazin testi aparılmır?

A) Aspirin

B) Linkomisin

C) Biseptol

D) Sadalanan preparatların hamısı

E) Tetrasiklin


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.

332) Allergiyalı xəstələrə hansı işdə çalışmaq olar?

A) Kimyəvi zavodlarda

B) Dəri emalı emalatxanalarında

C) Şirniyyat mağazalarında

D) Farmaseptik müəssisələrdə

E) Xalça kombinatlarında


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.

333) Aspirin səbəbli bronxial astmanın profilaktikası hansı dərman qəbulunun tam kəsilməsini tələb edir?

A) Dibazol

B) Penisillin

C) Aspirin və tərkibində aspirin olan preparatlar

D) Papaverin

E) Sulfopreparatlar


Ədəbiyyat: А. Инсанов, Н. Гасанов. «Современные методы лечения бронхиальной астмы» 1990 г.

334) Aspirindən əmələ gələn bronxial astmanın profilaktikası qida maddələrini istisna edən hansı pəhrizi nəzərdə tutur?

A) Hər hansı qida maddəsinin istisna edilməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur

B) Tərkibində konservantlar olan ərzaq maddələri

C) Təbii qida məhsulları

D) Tərkibində təbii zülallar böyük miqdarda olan qida maddələri

E) Tərkibində böyük miqdarda karbohidratlar olan qida maddələri


Ədəbiyyat: А. Инсанов, Н. Гасанов. «Современные методы лечения бронхиальной астмы» 1990 г.

335) Aşağıdakı hansı dərman preparatına davamlılıq olmadıqda tartrazin testi göstərişdir?

A) Furagin

B) Baralqin

C) No-şpa

D) Sitramon

E) Aspirin


Ədəbiyyat: В. Л. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для лечения лекарственной аллергии» 2005 г.
?


684-eruptiv-ksantomann.html

685--yaremenko-o--r--.html

686--------1081--.html

687--balika-s--yu--.html

687.html