1 2 3 4 5 6 7 8 9

Allah’a “şeriat-tarikat-marifet-hakikat” basamaklarını çıkmakla ulaşılacağına inanılmış; bu basmakların rehberlerle çıkılacağı düşünceyle nsanlara “insan-ı kâmil” olmanın yolları gösteren tarikatlar kurulmuştur

səhifə7/9
tarix02.11.2017
ölçüsü445 b.

Allah’a “şeriat-tarikat-marifet-hakikat” basamaklarını çıkmakla ulaşılacağına inanılmış; bu basmakların rehberlerle çıkılacağı düşünceyle nsanlara “insan-ı kâmil” olmanın yolları gösteren tarikatlar kurulmuştur.

 • Birçok divan şairi tasavvuf düşüncesini eserlerinde işlemiştir. • 2. TÜRK-İ BASİT (BASİT TÜKÇE) AKIMI

  • 2. TÜRK-İ BASİT (BASİT TÜKÇE) AKIMI

  • 15. ve 16 yy.’da görülmüştür.

  • Türkçe sözcüklerle şiir yazan şairleri küçümseyenlere, Türkçeyi kaba ve zevksiz bulanlara tepki olarak doğmuştur.

  • Devrin büyük şairleri tarafından pek ilgi görmemiştir.

  • Temsilcileri sanat güçlerini gösteren eser verememiştir.

  • 15. yy. sonunda Aydınlı Visalî’nin öncüsü olduğu bu akım en güçlü temsilcileri 16. yy. şairlerinden Edirneli Nazmî ve Tatavlalı Mahremî’dir.

  • İlkeleri şu şekilde özetlenebilir:

  • a. Divan şiiri nazım biçimleri ve aruz ölçüsü kullanılsa da Türkçe sözcükleri kullanmak

  • b. Divan şiirindeki mazmunların (kalıplaşmış sözler) yerine halk şiirindeki mecaz, deyim ve benzetmeleri kullanmak

  • c. Arapça ve Farsça sözcüklerden olabildiğince kaçınmak  3. SEBK-İ HİNDİ

  • 3. SEBK-İ HİNDİ

  • Sebk-i Hindi; Hint tarzı, üslubu demektir.

  • 17. yy.’da Hindistan’a giden İranlı şairlerin açtığı bir çığırdır.

  • Türk şairleri tarafından 17. ve 18. yy.’da benimsen bu akımın temsilcileri şunlardır:

  • Neşatî, Nailî, Fehim, Şeyh Galip...

  • Nef’î ve Nedim (kısmen etkilenmişler)

  • Bu akımın ilkeleri şöyledir:

  • a. Anlamı derinleştirip kapalı ve girift hale getirmek (kısa ve özlü)

  • b. Geniş bir hayal gücüne yer vermek

  • c. Yeni mazmunlar kullanmak

  • d. Şiiri yaşamdan soyutlayıp tasavvuf ve derin acılara yöneltmek

  • e. İnsan mantığını zorlayan abartılı ve hayali bir anlatım yolu seçmek

  • f. Yeni sözcüklere ve tamlamalara başvurmak  4. MAHALLİLEŞME (YERLİLEŞME)

  • 4. MAHALLİLEŞME (YERLİLEŞME)

  • 16. yy.’dan sonra görülmeye başlandı.

  • Bakî’nin ilk habercisi olduğu bu akımın en güçlü örneklerini 18. yy’da Nedim verirken 19 yy’da da Enderunlu Vasıf bu akımın sınırlarını genişletmiştir.

  • Aşık tarzı Türk şiiri ile Divan şirinin birleşimi olarak görülebilir.

  • Nedim bu akımın etkisiyle Hece ölçüsünde türkü yazdı.

  • Halk deyimleri, yaşamı ve dili bu akım sayesinde şiire yansıdı.

  • Sadeliğe yakın bir Türkçe kullanılmıştır.

  • İstanbul’un değişik semtleri, eğlenceleri, köşkleri... gazel ve şarkı ve şehrengizlere yansıdı.

  • Divan şiirin soyut dünyasına bir tepki olarak ortaya çıktı.

  • Bu akım Tanzimat sanatçılarını da etkilemiştir.  5. HİKEMÎ ŞİİR AKIMI ????????????

  • 5. HİKEMÎ ŞİİR AKIMI ????????????

  • İnsana, yaşam tecrübesine dayalı, doğruyu ve güzeli göstermeyi amaçlar.

  • Nabî Ekolü, Hakîmâne şiir de denilen bu akım; düşünceye ağırlık veren, okuyucuyu düşündürmeyi, aydınlatmayı amaçlar.

  • 17. yy. da görülen bu akımın ilk ve en güçlü temsilcisi Nabî’dir. Nabi’den sonraki en önemli temsilcisi de Koca Ragıp Paşa’dır.

  • Bu akımdan Tanzimat şairlerinden Ziya Paşa ve N. Kemal de etkilenmiştir.

  • Bu akıma bağlı sanatçıların dili çağdaşlarına göre daha sadedir.  Türk boyları ve devletlerinin iç çatışmaları ve Moğol istilaları yaşanmıştır.

  • Türk boyları ve devletlerinin iç çatışmaları ve Moğol istilaları yaşanmıştır.

  • Bunalan halk, çareyi din ve tasavvufta görmüştür.

  • Anadolu’ya gelinmiş; farklı kültürlerle karşılaşılmıştır.

  • Yesevîlik, Bektâşîlik, Mevlevîlik tarikatları doğmuştur.

  • Tasavvuf hem seçkinlerin hem de sıradan halkın ilgisini çekmiştir.

  • Şiir, düz yazıdan daha çok ilgi görmüştür.

  • Dini eserle beraber dindışı şiirler de verilmiştir.

  • Divan edebiyatı (Dehhanî, Mevlana) ve tekke edebiyatı (Yunus Emre) bu dönemde kurulmuştur.  Bilinen ilk Divan şairidir.

  • Bilinen ilk Divan şairidir.

  • Din dışı konularda ve lirik tarzda şiirler yazmıştır.

  • Şiirlerinin en önemli teması aşktır.

  • Anadolu’ya Horasan’dan gelmiştir.

  • İran edebiyatı etkisiyle din dışı şiirler yazdı.

  • Farsa’ça bir Selçuk Sehnamesi yazdığı da söylenir.

  • Şiir: 1 kaside, 9 gazel

  • Selçuk Şehnamesi:(Selçuklu sultanı III. Alaattin Keykubat’ın buyruğuyla)  Tasavvuf edebiyatının yüzyıllarca etkili olmuş en önemlilerindendir.

  • Tasavvuf edebiyatının yüzyıllarca etkili olmuş en önemlilerindendir.

  • Anlayış ve kurallarıyla yeni bir tarikatın (Mevlevîlik) temellerini atmıştır.  • Dostları ilə paylaş:

   ©2018 Учебные документы
   Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
  ?


  861-aa-n-n-herbstin-iv-2.html

  862--florentino-alejo--.html

  862-epiqlottitin-malicsi.html

  8628-azrbaycan-13.html

  8628-azrbaycan-18.html